REKLAMA

Zysk netto Asseco Poland w III kw. wyniósł 90,9 mln zł i był zbliżony do szacunków

2020-11-23 18:02, akt.2020-11-23 18:40
publikacja
2020-11-23 18:02
aktualizacja
2020-11-23 18:40
Asseco Poland

Zysk netto grupy Asseco Poland w trzecim kwartale wzrósł rok do roku o 15,9 proc. do 90,9 mln zł - poinformowała grupa w raporcie. Wynik jest zbliżony do szacunków opublikowanych wcześniej przez spółkę.

Szacunki z początku listopada wskazywały na 90,5 mln zł zysku.

Zysk operacyjny grupy w trzecim kwartale wzrósł rok do roku o 14,9 proc. do 299,4 mln zł, a przychody wyniosły 2,938 mld zł i były o 7,3 proc. wyższe niż rok wcześniej. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes (przed publikacją przez spółkę szacunkowego zysku netto) oczekiwali zysku operacyjnego w wysokości 281,5 mln zł i 2,886 mld zł przychodów. Wyniki spółki są odpowiednio o 1,8 proc. i 6,4 proc. wyższe od oczekiwań.

EBITDA grupy w trzecim kwartale wyniosła 476,9 mln zł i była o 12,3 proc. wyższa rok do roku oraz o 5 proc. powyżej konsensusu.

Działalność operacyjna grupy wygenerowała 370 mln zł dodatnich przepływów pieniężnych, o 2,4 proc. więcej niż przed rokiem.

Zysk operacyjny non-IFRS wzrósł w trzecim kwartale roku o 12,8 proc. do 362 mln zł, a wynik netto (dla akcjonariuszy jednostki dominującej) był wyższy o 13,3 proc. i sięgnął 102,4 mln zł. Wyniki w ujęciu non-IFRS (m.in. bez kosztów amortyzacji wartości niematerialnych, związanych z transakcjami nabycia i sprzedaży spółek), zdaniem przedstawicieli Asseco Poland najlepiej oddają kondycję finansową grupy, ze względu na jej relatywnie dużą aktywność na rynku fuzji i przejęć.

Koszty operacyjne Asseco Poland zwiększyły się w trzecim kwartale o 6,4 proc. rok do roku, do 2,63 mld zł - największy wzrost miał miejsce w przypadku świadczeń na rzecz pracowników, które odpowiadały za 54 proc. kosztów grupy w minionym kwartale. Koszty pracownicze zwiększyły się o prawie 100 mln zł rok do roku, czyli o 7,2 proc., do 1,43 mld zł.

Przychody "polskiego" segmentu działalności Asseco Poland (w tym m.in. spółki-matki) wzrosły w trzecim kwartale o 25,5 proc. rok do roku, do 364,1 mln zł. Zysk EBITDA segmentu zwiększył się o 38 proc. do 84,2 mln zł, a operacyjne przepływy pieniężne (przed podatkiem dochodowym) wyniosły 54,8 mln zł i były o 39,4 proc. niższe rok do roku.

Segment Asseco International wypracował w trzecim kwartale 720,7 mln zł przychodów, o 5 proc. więcej niż rok wcześniej. Wynik EBITDA był o 3,7 proc. niższy i wyniósł 121,8 mln zł. Przepływy operacyjne sięgnęły 136,3 mln zł i były o 95,8 proc. wyższe rdr.

Izraelski segment Formula Systems miał 1,859 mld zł przychodów, o 5,1 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2019 roku oraz 270,7 mln zł zysku EBITDA, co oznacza wzrost o 13,2 proc. rok do roku. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej segmentu sięgnęły 293,2 mln zł, o 19,3 proc. więcej niż przed rokiem.

W podziale na kategorie klientów grupa najmocniej zwiększyła sprzedaż do administracji publicznej, o 26,1 proc. rok do roku do 807 mln zł. Przychody od sektora finansowego wzrosły o 6,2 proc. do 1,07 mld zł, od przedsiębiorstw spadły o 2,7 proc. do 1,06 mld zł.

Po trzech kwartałach zysk netto grupy wzrósł o 12,4 proc. wobec analogicznego okresu 2019 roku, do 267,7 mln zł. Przychody zwiększyły się o 12,7 proc. do 8,707 mld zł.

Wyniki grupy Asseco Poland w trzecim kwartale 2020 roku, ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes i wcześniejszych wyników (dane w mln zł)
3Q2020 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2020 rdr
Przychody 2 937,8 2886,1 1,8% 7,3% 3,1% 8707,8 12,7%
EBITDA 476,9 454,0 5,0% 12,3% 0,1% 1373,5 16,2%
EBIT 299,4 281,5 6,4% 14,7% -1,3% 852,9 19,3%
zysk netto j.d.* 90,9 86,5 5,1% 15,8% -4,4% 267,7 -30,8%
marża EBITDA 16,2% 15,73% 0,50 0,72 -0,49 15,77% 0,49
marża EBIT 10,2% 9,75% 0,44 0,66 -0,45 9,79% 0,55
marża netto 3,1% 3,00% 0,09 0,23 -0,24 3,07% -1,93

Grupa podała wartość portfela na 2020 rok według stanu na 17 listopada. Przed rokiem (15 listopada 2019 roku) portfel zamówień grupy Asseco na 2019 rok miał wartość 10,06 mld zł - obecna wartość zamówień, które grupa spodziewa się zrealizować w 2020 roku jest więc wyższa rok do roku o 12 proc.

Asseco Poland podało, że wartość portfela zamówień na 2020 r. - liczona według kursów walut sprzed roku (dane porównywalne) - jest o 9 proc. wyższa rok do roku.

Portfel zamówień w Polsce (segment Asseco Poland) ma wartość 1,402 mld zł i jest o 17 proc. wyższy niż przed rokiem.

W przypadku Asseco International portfel zamówień na 2020 rok jest o 9 proc. wyższy niż przed rokiem i wynosi 2,896 mld zł.

Wartość zamówień segmentu Formula Systems jest wyższa o 13 proc. i sięga 7 mld zł.

kuc/ ana/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki