REKLAMA

Zmiana treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Primetech

2020-08-05 17:00
publikacja
2020-08-05 17:00
materiały dla mediów

Zmiana treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji PRIMETECH SA - komunikat

W związku z wezwaniem ogłoszonym w dniu 22 lipca 2019 r. przez Famur S.A. („Wzywający”) oraz zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań, Wzywający oraz Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie informują o zmianie treści Wezwania polegającej na rozszerzeniu listy Punktów Przyjmowania Zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu od klientów detalicznych.

Zgodnie z powyższym wprowadza się następujące zmiany w treści Wezwania:

1) Dotychczasowy punkt 18 Wezwania otrzymuje nową następującą treść:

„Zapisy na sprzedaż Akcji objętych Wezwaniem będą przyjmowane od klientów detalicznych w następujących placówkach (dalej: „Punkty Przyjmowania Zapisów”, „PPZ”):

a) oddziały Santander Bank Polska S.A.:

Lp. Miasto Adres
1. Białystok ul. Adama Mickiewicza 50
2. Bielsko-Biała ul. Partyzantów 22
3. Bolesławiec ul. Bankowa 12
4. Bydgoszcz ul. Modrzewiowa 15A
5. Bytom ul. Dworcowa 4
6. Częstochowa ul. Jasnogórska 33/35
7. Gdańsk ul. 3 Maja 3
8. Gdynia ul. 10 Lutego 11
9. Głogów ul. Obrońców Pokoju 12
10. Gniezno ul. Sienkiewicza 17
11. Gorzów Wielkopolski ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24
12. Inowrocław ul. Grodzka 5/7
13. Jelenia Góra pl. Niepodległości 4
14. Kalisz ul. Parczewskiego 9a
15. Katowice ul. Katowicka 61
16. Katowice ul. Wita Stwosza 2
17. Katowice ul. Warszawska 33
18. Kępno ul. Kościuszki 6
19. Kielce ul. Sienkiewicza 78
20. Konin ul. Energetyka 6a
21. Kraków ul. Karmelicka 9
22. Legnica ul. Gwarna 4a
23. Leszno ul. Słowiańska 33
24. Lubin ul. Odrodzenia 5
25. Lublin ul. Krakowskie Przedmieście 37
26. Łódź al. Piłsudskiego 3
27. Nowy Tomyśl ul. Poznańska 13
28. Olsztyn Al. Wojska Polskiego 62
29. Opole ul. Ozimska 6
30. Ostrów Wielkopolski Plac Bankowy 1
31. Piła ul. Sikorskiego 81
32. Płock ul. Kolegialna 22
33. Poznań Plac Andersa 5
34. Poznań Plac Wolności 15
35. Rzeszów ul. Józefa Piłsudskiego 32
36. Szczecin Al. Niepodległości 26
37. Tarnów ul. I. Mościckiego 25
38. Tarnów ul. Bitwy o Wał Pomorski 6
39. Toruń ul. Krasińskiego 2
40. Wałbrzych ul. Chrobrego 7
41. Warszawa ul. Kasprowicza 119a
42. Warszawa al. Jana Pawła II 17
43. Warszawa ul. Marszałkowska 142
44. Warszawa ul. Mysia 5
45. Warszawa ul. Złota 44
46. Wrocław Rynek 9/11
47. Wrocław Plac Kościuszki 7/8
48. Zgorzelec ul. Wolności 11
49. Zielona Góra ul. Bankowa 5
50. Pracownicy Departamentu Bankowości Prywatnej Santander Bank Polska S.A. (obsługa klientów portfelowych)
51. Doradcy Select w całym kraju (obsługa klientów portfelowych)

Zapisy na sprzedaż Akcji w oddziałach Santander Bank Polska S.A. przyjmowane będą w godzinach ich pracy, które są na bieżąco aktualizowane i umieszczone pod adresem: https://www.santander.pl/inwestor/wezwania-spolek-gieldowych#aktualne

b) placówka Millennium Domu Maklerskiego S.A.:

Lp. Miasto Adres
1. Warszawa ul. Marszałkowska 136

Zapisy na sprzedaż Akcji w POK Millennium Domu Maklerskiego S.A. przyjmowane będą w godzinach pracy, które są wskazane pod adresem: https://millenniumdm.eu/pok

c) Punkty Usług Maklerskich Biura Maklerskiego mBanku (wyłącznie przyjmowanie zapisów od akcjonariuszy Spółki, dla których Biuro Maklerskie mBanku prowadzi rachunki papierów wartościowych, na których przechowywane są akcje Spółki):

Lp. Miejscowość Adres Godziny otwarcia
1. Bydgoszcz ul. Grodzka 17 9.00 – 16.00
2. Gdynia ul. Śląska 47 9.00 – 16.00
3. Kraków ul. Augustiańska 15 9.00 – 16.00
4. Poznań ul. Roosevelta 22 9.00 – 16.00
5. Warszawa-CENTRALA ul. Wspólna 47/49 9.00 – 16.00
6. Wrocław ul. Jana Pawła II 8 9.00 – 16.00

d) Placówki Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.:

Lp. Miasto Adres
1. Warszawa ul. Marszałkowska 78/80
2. Białystok ul. Piękna 1
3. Gdańsk ul. Podwale Przedmiejskie 30
4. Katowice ul. Kościuszki 43
5. Kraków ul. Stradomska 5A/10
6. Łódź ul. Piotrkowska 166/168
7. Poznań ul. Dąbrowskiego 79a
8. Rzeszów ul. S. Moniuszki 8
9. Wrocław ul. Sukiennice 6

Zapisy na sprzedaż Akcji w placówkach Domu Maklerskiego BOŚ S.A. przyjmowane będą w godzinach ich pracy, które są wskazane pod adresem: https://bossa.pl/o-nas/oddzialy

Biuro Maklerskie mBanku, Millennium Dom Maklerski S.A. oraz Dom Maklerski BOŚ S.A. zwane są dalej łącznie Członkami Konsorcjum.

Inwestorzy, których akcje są zdeponowane na rachunku w banku powierniczym lub podmioty upoważnione do zarządzania cudzym portfelem papierów wartościowych właściwie umocowane do działania w imieniu inwestorów, będą mogli złożyć zapis wyłącznie w Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, również w następującej lokalizacji: Zespół Wsparcia Sprzedaży Instytucjonalnej, Al. Jana Pawła II 17 (10 p.), 00-854 Warszawa, w godzinach 10:00 – 16:00 czasu środkowoeuropejskiego lub mailowo w przypadku składania zapisu z certyfikowanym podpisem cyfrowym na adres OPS@santander.pl oraz magdalena.abramowska@santander.pl .

Zapis na sprzedaż Akcji może być złożony również w formie elektronicznej lub telefonicznie w Podmiocie Pośredniczącym lub u Członka Konsorcjum, o ile jest to zgodne z regulacjami ww. podmiotów i posiadają one odpowiednie umocowanie do wystawienia zapisu w formie pisemnej na podstawie otrzymanej w formie elektronicznej lub telefonicznie dyspozycji klienta. Zapisy w formie elektronicznej lub telefonicznej mogą być złożone w godzinach określonych w regulaminie Podmiotu Pośredniczącego lub Członka Konsorcjum, przy czym ostatniego dnia przyjmowania zapisy drogą elektroniczną będą przyjmowane do godz. 17.00 czasu warszawskiego.

Możliwe jest składanie zapisów na sprzedaż Akcji drogą pocztową, tj. listem za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem kuriera. W przypadku wybrania tej formy złożenia zapisu, osoby składające zapis na sprzedaż Akcji w Wezwaniu powinny wysłać wypełniony formularz zapisu łącznie z wymaganymi dokumentami, wskazanymi w pkt 28 niniejszego Wezwania - na adres Podmiotu Pośredniczącego wskazany poniżej:

Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie

Zespół Transakcji Kapitałowych

Al. Jana Pawła II 17 (9 piętro)

00-854 Warszawa

Koperta musi być oznaczona: „Wezwanie – Primetech S.A.”

Wyżej wspomniane zapisy na sprzedaż Akcji w Wezwaniu złożone drogą korespondencyjną ważne będą wyłącznie, jeżeli zostaną złożone na formularzach udostępnionych przez Podmiot Pośredniczący, z podpisami poświadczonymi zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 28 niniejszego Wezwania oraz zostaną dostarczone do Podmiotu Pośredniczącego nie później niż o godzinie 16:00 czasu środkowoeuropejskiego w ostatnim dniu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji.

Wzywający zaznacza, że w trakcie trwania Wezwania może zostać rozszerzona lista Punktów Przyjmowania Zapisów, w których mogą być przyjmowane zapisy na sprzedaż Akcji w Wezwaniu.

Informacja o rozszerzeniu listy Punktów Przyjmowania Zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu zostanie przekazana do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej, o której mowa w art. 58 Ustawy oraz opublikowana w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

Kopie dokumentu Wezwania oraz wszystkich niezbędnych formularzy, służące do składania zapisów na Akcje w Wezwaniu będą dostępne w wymienionych powyżej Punktach Przyjmowania Zapisów.”

2) Dotychczasowa treść punktu 28 Wezwania:

„Klienci Podmiotu Pośredniczącego, posiadający Akcje zdeponowane na rachunkach papierów wartościowych w Podmiocie Pośredniczącym, nie muszą przedstawiać świadectw depozytowych przy składaniu zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu. Akcje należące do klientów Podmiotu Pośredniczącego zostaną zablokowane na ich rachunkach papierów wartościowych na podstawie dyspozycji blokady Akcji, złożonych przez klientów Podmiotu Pośredniczącego zgodnie z procedurą opisaną powyżej.

Dyspozycja blokady Akcji oraz zapis na sprzedaż Akcji mogą być złożone również w formie elektronicznej lub telefonicznie w Podmiocie Pośredniczącym przez klienta Podmiotu Pośredniczącego, o ile jest to zgodne z regulacjami Podmiotu Pośredniczącego i posiada on odpowiednie umocowanie do wystawienia zapisu w formie pisemnej na podstawie otrzymanej w formie elektronicznej lub telefonicznie od klienta dyspozycji. Dyspozycja blokady Akcji i zapis na sprzedaż Akcji w formie elektronicznej lub telefonicznej mogą być złożone w godzinach określonych w regulaminie Podmiotu Pośredniczącego przyjmującego dyspozycje, przy czym ostatniego dnia przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji drogą elektroniczną będą przyjmowane do godz. 17.00 czasu warszawskiego.

Podmiot Pośredniczący będzie przyjmował zapisy po przeprowadzeniu weryfikacji, czy osoba składająca zapis lub osoba, w której imieniu zapis jest składany, posiada Akcje oraz czy Akcje te zostały zablokowane.”

otrzymuje nową następującą treść:

„Klienci Podmiotu Pośredniczącego oraz Członków Konsorcjum, dla których podmioty te prowadzą rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są Akcje, nie są zobowiązani do dostarczenia świadectw depozytowych w celu złożenia zapisu na sprzedaż Akcji. Akcje posiadane przez takich klientów Podmiotu Pośredniczącego lub Członka Konsorcjum zostaną zablokowane na podstawie instrukcji blokady Akcji zgodnie z powyższą procedurą.

Dyspozycja blokady Akcji oraz zapis na sprzedaż Akcji mogą być złożone również w formie elektronicznej lub telefonicznie w Podmiocie Pośredniczącym lub u Członka Konsorcjum przez klienta podmiotu przyjmującego dyspozycje, o ile jest to zgodne odpowiednio z regulacjami Podmiotu Pośredniczącego lub danego Członka Konsorcjum i podmiot ten posiada odpowiednie umocowanie do wystawienia zapisu w formie pisemnej na podstawie otrzymanej w formie elektronicznej lub telefonicznej dyspozycji klienta. Dyspozycja blokady Akcji i zapis na sprzedaż Akcji w formie elektronicznej lub telefonicznej mogą być złożone w godzinach określonych w regulaminie Podmiotu Pośredniczącego lub Członka Konsorcjum przyjmującego dyspozycje, przy czym ostatniego dnia przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji drogą elektroniczną będą przyjmowane do godz. 17.00 czasu warszawskiego.

Podmiot Pośredniczący i Członkowie Konsorcjum będą przyjmować zapisy po przeprowadzeniu weryfikacji, czy osoba składająca zapis lub osoba, w której imieniu zapis jest składany, posiada Akcje oraz czy Akcje te zostały zablokowane.”

W pozostałym zakresie treść Wezwania nie ulega zmianie.

Warszawa, 5 sierpnia 2020 r.

W imieniu Wzywającego:

Mirosław Bendzera - Prezes Zarządu

Tomasz Jakubowski - Wiceprezes Zarządu

W imieniu Podmiotu Pośredniczącego:

Małgorzata Jachymek - pełnomocnik

Anna Kucharska – pełnomocnik

kom mra

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki