XTPL S.A.: wyniki finansowe

2019-05-22 17:45
publikacja
2019-05-22 17:45
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
XTPL_raport_Q1_2019_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży 215 780 50 187
II. Zysk (strata) ze sprzedaży -983 75 -229 18
III. Zysk (strata) brutto -3 322 -841 -773 -201
IV. Zysk (strata) brutto -3 341 -841 -777 -201
V. Amortyzacja 179 116 42 28
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 407 -851 -793 -202
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -39 -623 -9 -148
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -7 -7 -2 -2
IX. Kapitał (fundusz) własny 5 101 6 375 1 186 1 515
X. Zobowiązania krótkoterminowe 1 275 882 296 210
XI. Należności długoterminowe 0 19 0 5
XII. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 085 4 780 485 1 136
XIII. Należności krótkoterminowe 647 398 150 94
XIV. Należności długoterminowe 238 154 55 37


W 2018 roku Emitent nie tworzył grupy kapitałowej i nie publikował
sprawozdań skonsolidowanych. Jako dane porównawcze wskazano dane
jednostkowe.Kursy walut zastosowane w sprawozdaniu finansowym2019
dla pozycji bilansowych 1 EUR = 4,3013 PLN2019 dla pozycji
bilansowych 1 USD = 3,8365 PLN2019 dla pozycji wynikowych i
przepływów pieniężnych 1 EUR = 4,2978 PLN2019
dla pozycji wynikowych i przepływów pieniężnych 1 USD = 3,7830 PLN2018
dla pozycji bilansowych 1 EUR = 4,2085 PLN2018 dla pozycji
bilansowych 1 USD = 3,4139 PLN2018 dla pozycji wynikowych i
przepływów pieniężnych 1 EUR = 4,1784 PLN2018
dla pozycji wynikowych i przepływów pieniężnych 1 USD = 3,3882 PLNW przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
XTPL_raport_Q1_2019_PL.pdfXTPL_raport_Q1_2019_PL.pdf Raport kwartany XTPL S.A. za Q1 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-22 Maciej Adamczyk Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki