REKLAMA
WAŻNE

WORK SERVICE S.A.: Otrzymanie przez pełnomocnika procesowego Emitenta informacji o uprawomocnieniu się układu częściowego przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu

2021-02-19 20:53
publikacja
2021-02-19 20:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2021
Data sporządzenia: 2021-02-19
Skrócona nazwa emitenta
WORK SERVICE S.A.
Temat
Otrzymanie przez pełnomocnika procesowego Emitenta informacji o uprawomocnieniu się układu częściowego przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd Work Service S.A. („Emitent” lub „Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących:

(i) nr 42/2020 w sprawie zawarcia umowy o współpracy w zakresie restrukturyzacji zadłużenia pomiędzy Spółką a bankami kredytującymi Emitenta („Banki”) („Umowa Restrukturyzacyjna”);
(ii) nr 43/2020 na temat podpisania aneksu nr 8 do umowy kredytowej z dnia 18 listopada 2015 roku („Umowa Kredytowa”) („Aneks nr 8”) oraz innych dokumentów określonych w Umowie Restrukturyzacyjnej;
(iii) nr 46/2020 dotyczącego zawarcia przez Emitenta porozumienia przedłużającego zapadalność kredytów określonych Umową Kredytową oraz terminów z Umowy Restrukturyzacyjnej;
(iv) nr 55/2020 w sprawie zawarcia przez Emitenta aneksu do Umowy Restrukturyzacyjnej oraz aneksu nr 9 do Umowy Kredytowej;
(v) nr 63/2020 na temat zawarcia przez Emitenta aneksu nr 2 do Umowy Restrukturyzacyjnej oraz aneksu nr 10 do Umowy Kredytowej;
(vi) nr 74/2020 na temat m.in. wejścia w życie Umowy Restrukturyzacyjnej;
(vii) nr 98/2020 na temat przyjęcia przez Banki propozycji układowych Emitenta;
(viii) nr 102/2020 na temat złożenia przez Emitenta wniosku do sądu o zatwierdzenie układu częściowego przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu;
(ix) nr 107/2020 na temat otrzymania przez pełnomocnika procesowego Emitenta informacji o wydaniu postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu częściowego z Bankami przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu oraz
(x) nr 3/2021 na temat otrzymania przez pełnomocnika procesowego Emitenta postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu częściowego z Bankami przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu,

informuje, że w dniu dzisiejszym pełnomocnik procesowy Emitenta otrzymał informację o uprawomocnieniu się z dniem 22 stycznia 2021 r. postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu częściowego z Bankami przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu wydanego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

W wyniku przeprowadzonej analizy, Emitent uznał, że uzasadnione jest zakwalifikowanie wskazanych powyżej informacji jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR, podlegającej publikacji w formie niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR _Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Podpisy:
Iwona Szmitkowska – Prezes Zarządu;
Nicola Dell’Edera - Wiceprezes Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-19 Iwona Szmitkowska Prezes Zarządu
2021-02-19 Nicola Dell’Edera Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki