REKLAMA

WITTCHEN S.A.: Wybór biegłego rewidenta

2022-07-15 13:10
publikacja
2022-07-15 13:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-15
Skrócona nazwa emitenta
WITTCHEN S.A.
Temat
Wybór biegłego rewidenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Wittchen S.A. (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Wittchen S.A. za rok 2022 i 2023, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wittchen S.A. za rok 2022 i 2023 oraz przeglądu skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Wittchen S.A. oraz skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wittchen S.A. za I półrocze 2022 i 2023 roku. Po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu wybrano podmiot UHY ECA AUDYT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (01-377), przy ul. Połczyńskiej 31A („Audytor”). Wybrany Audytor jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym: 3115.
Uprawnienie Rady Nadzorczej do dokonania wyboru biegłego rewidenta wynika z § 22 ust. 2 lit. k) Statutu Spółki. Statutowa kompetencja do wyboru biegłego rewidenta została powierzona Radzie Nadzorczej na podstawie art. 384 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 66 ust. 4 Ustawy o Rachunkowości. Spółka korzystała w przeszłości z usług Audytora w zakresie badania i przeglądu rocznych i śródrocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta sporządzonych w latach 2018 - 2021 oraz usług atestacyjnych polegających na przeprowadzeniu oceny sprawozdań o wynagrodzeniach w oparciu o KSUA 3000, zgodnie z art. 90 g. ust. 10 Ustawy o ofercie publicznej za lata 2019 - 2021. Wybór Audytora nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-15 Jędrzej Wittchen Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przekonaj się, dlaczego warto wziąć kredyt gotówkowy w mBanku (RRSO 20,53%)

Przekonaj się, dlaczego warto wziąć kredyt gotówkowy w mBanku (RRSO 20,53%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki