REKLAMA

WDX: Przymusowy wykup akcji

2018-03-15 13:32
publikacja
2018-03-15 13:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Informacja_o_zamiarze_wykupu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2018
Data sporządzenia: 2018-03-15
Skrócona nazwa emitenta
WDX
Temat
Przymusowy wykup akcji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd WDX S.A. ("Spółka") informuje o otrzymaniu w dniu 15 marca 2018 r. od Pekao Investment Banking Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie będącego podmiotem pośredniczącym "Informacji o zamiarze nabycia akcji spółki WDX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w drodze przymusowego wykupu" w trybie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 z późn. zm.) ogłoszonego przez WOHO Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr posiadającego bezpośrednio 3.420.582 akcje WDX S.A., uprawniające do 31,28% ogólnej liczby głosów - działąjącego w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 z późn. zm.) z panem Dariuszem Bąkowskim posiadającym bezpośrednio 2.770.416 akcji WDX S.A. uprawniających do 33,35% ogólnej liczby głosów oraz panem Sławomirem Bąkowskim posiadającym bezpośrednio 2.853.032 akcje WDX S.A. uprawniające do 33,66% ogólnej liczby głosów ("Porozumienie" oraz "Strony Porozumienia").
Strony Porozumienia łącznie kontrolują 9.044.030 akcji Spółki uprawniających do 98,29% ogólnej liczby głosów.
WOHO ("Żądający Wykupu") wraz pozostałymi Stronami Porozumienia, posiadając łącznie powyżej 90% ogólnej liczby głosów, żąda od pozostałych akcjonariuszy Spółki sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich 190.689 akcji spółki WDX S.A. uprawniających do wykonywania 190.689 głosów stanowiących 2,06% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1,71% ogółnej liczby głosów. Cena wykupu akcji wynosi 14,88 PLN. Przymusowy wykup akcji rozpocznie się w dniu 15 marca 2018 r. Dzień wykupu został ustalony na dzień 19 marca 2018 r.
W załączeniu pełna treść ww "Informacji o zamiarze nabycia akcji spółki WDX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w drodze przymusowego wykupu'.
Załączniki
Plik Opis
Informacja_o_zamiarze_wykupu.pdfInformacja_o_zamiarze_wykupu.pdf Informacja o zamiarze nabycia akcji WDX S.A. w drodze przymusowego wykupu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-03-15 Marek Skrzeczyński Prezes Zarządu Marek Skrzeczyński
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki