584,0000 zł
-2,67% -16,0000 zł
Wawel SA (WWL)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
sprawozdanie_finansowe_3kw2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 375 810 385 221 87 223 90 566
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 43 966 59 706 10 204 14 037
III. Zysk (strata) brutto 46 387 61 891 10 766 14 551
IV. Zysk (strata) netto 37 075 49 576 8 605 11 655
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 79 737 108 367 18 506 25 477
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -19 983 -16 611 -4 638 -3 905
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -39 001 -37 592 -9 052 -8 838
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 20 753 54 164 4 817 12 734
IX. Aktywa razem 783 256 773 675 179 087 179 924
X. Zobowiązania długoterminowe 18 750 9 975 4 287 2 320
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 94 686 93 462 21 649 21 735
XII. Kapitał własny 669 820 670 238 153 151 155 869
XIII. Kapitał zakładowy 7 499 7 499 1 715 1 744
XIV. Liczba akcji 1 499 755 1 499 755 1 499 755 1 499 755
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 24,72 33,06 5,74 7,77
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 446,62 446,90 102,12 103,93
XVII. Wypłacona dywidenda na jedną akcję z zysku roku 2017(w zł / EUR) kurs z dnia 30.09.2018(1EUR=4,2714) 25,00 5,81
XVIII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję z zysku roku 2018 (w zł / EUR) kurs z dnia 30.09.2019 (1EUR=4,3736) 25,00 5,72


Wybrane dane finansowe ze sprawozdania z
sytuacji finansowej zostały zaprezentowane na dzień 30.09.2019 roku oraz
dla okresu porównawczego na dzień 31.12.2018 roku.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
sprawozdanie finansowe 3kw2019.pdfsprawozdanie finansowe 3kw2019.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-25 Dariusz Orłowski Prezes Zarządu
2019-10-25 Janusz Serwoński Prokurent
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.