REKLAMA

WAWEL SA: Powołanie Członków Rady Nadzorczej

2021-03-31 14:34
publikacja
2021-03-31 14:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-31
Skrócona nazwa emitenta
WAWEL SA
Temat
Powołanie Członków Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Wawel S.A. podaje do wiadomości, iż W dniu 30.03.2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. dokonało wyboru Rady Nadzorczej Spółki, w której skład weszli:

1. Laura Opferkuch

Pani Laura Opferkuch ukończyła szkołę średnią w 2010 r. Następnie rozpoczęła studia prawnicze na uniwersytecie w Wuerzburgu. Ukończyła studia prawnicze w 2016 r. Od kwietnia 2016 r. do 2019 r. odbyła aplikację radcowską w sądzie rejonowym w Ellwangen. Pani Laura Opferkuch została przyjęta do palestry w 2019 r. Pani Laura Opferkuch jest również partnerem zarządzającym Hosta Werk für Schokoladenspezialitäten GmbH & Co. KG i członkiem zarządu Hosta International AG. Od kwietnia 2015 r. - Członek Rady Nadzorczej Wawel S.A., przy czym od 12.01.2021 r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Wawel S.A., nie uczestniczy w konkurencyjnej spółce jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej bądź jako członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Laura Opferkuch nie figuruje w Polskim Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

2. Pan Christoph Koehnlein
Ukończył studia zarządzanie w biznesie w Fachhochschule für Finanzen. Do roku 1982 pracował w państwowej administracji finansowej Baden-Württemberg. W 1982 r. rozpoczął własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa podatkowego. W 1988 r. został audytorem i do dnia dzisiejszego prowadzi własną działalność w tym zakresie. Od września 2009 r. – Członek Rady Nadzorczej Wawel S.A., w okresie październik 2009 - marzec 2021 Przewodniczący Komitetu Audytu.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Wawel S.A., nie uczestniczy w konkurencyjnej spółce jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej bądź jako członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Christoph Koehnlein nie figuruje w Polskim Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

3. Pan Max Alexander Schaeuble

Pan Max Schaeuble ukończył szkołę, aby zostać specjalistą mechatroniki w BOSCH w 2011 roku. Następnie podjął studia, które ukończył w 2016 r. uzyskując tytuł magistra zarządzania technicznego w IHK w Würzburgu. Obecnie jestem dyrektorem zarządzającym w Waescherei Woersinger GmbH w Crailsheim. Od czerwca 2019 r. - Członek Rady Nadzorczej Wawel S.A.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Wawel S.A., nie uczestniczy w konkurencyjnej spółce jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej bądź jako członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Max Alexander Schaeuble nie figuruję w Polskim Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

4. Prof. Dr. Eckart Seith

Kluczowe kompetencje: porady prawne i podatkowe

Wykształcenie:
1979 - 1985 Prawo w Tybindze i Hamburgu na kierunku podatki i prawo korporacyjne

1985 Przyjęcie do palestry (Stuttgart)

1987 Doktor nauk prawnych

1987 - 1994 Associate Partner w Kullen Müller Zinser (prawnicy, doradcy podatkowi i audytorzy)
w Sindelfingen

1995 - obecnie Partner założyciel kancelarii i firmy doradztwa podatkowego Seith & Steinlein Rechtsanwälte und Steuerberater, obecnie Seith Miller Steinlein Partnerschaft mbB

2000 - 2012 Udziałowiec i dyrektor zarządzający Microtax Steuerberatungsgesellschaft mbH


Działalność gospodarcza:

1986 - 1990 Udziałowiec większościowy i konsultant średniej wielkości firmy rodzinnej z branży papierniczej i biurowej, M&A 1990

1997 - 2001 Likwidator wschodnioniemieckiej firmy farmaceutycznej

2002 - obecnie Udział i dyrektor zarządzający w kilku firmach z zakresu doradztwa biznesowego i energii odnawialnych

2017 - obecnie Członek rady doradczej średniej wielkości firmy z branży maszynowej i narzędziowej

Od 2014 Wykłady na Merz Akademii - University of Applied Art, Design and Media w Stuttgarcie

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Wawel S.A., nie uczestniczy w konkurencyjnej spółce jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej bądź jako członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Prof. Dr. Eckart Seith nie figuruję w Polskim Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

5. Pan Paweł Bałaga
Ukończył Politechnikę Krakowską z tytułem magistra inżyniera mechanika. W latach 1988 - 1997 pracował w Wawel S.A. jako specjalista ds. Inwestycji. W latach 1997 - 1998 pracował w Ahold Polska Sp. z o.o. jako Project Manager. Od grudnia 1998 r. do połowy 2007 r. pracował w Hyva Polska Sp. z o.o., gdzie pełniłem funkcję Dyrektora ds. zakupów i logistyki. Od 2007 r. zajmuje się doradztwem, inwestycjami własnymi. Od 1999 r. członek Rady Nadzorczej Wawel S.A., pełniący funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, przy czym w okresie od lipca 2000 r. do czerwca 2002 r. pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Wawel S.A., nie uczestniczy w konkurencyjnej spółce jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej bądź jako członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Paweł Bałaga nie figuruję w Polskim Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

6. Pan Eugeniusz Małek
Uzyskał absolutorium na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1982 roku. W latach 1986 - 1996 zatrudniony był w Wawel S.A., przy czym od 1990 do 1996 r. pracował na stanowisku Kierownika Zaopatrzenia Technicznego. W okresie od 1999 r. do października 2006 r. zatrudniony był w Wawel S.A. na stanowisku Kierownika Działu Zakupów, od 01.11.2006 r. do 01.02.2015 r. zatrudniony był na stanowisku Szefa Biura Rozwoju, a od 01.02.2015 r. jest zatrudniony na stanowisku Szefa Biura ds. Pracowniczych. W latach 1992 - 1994 był przewodniczącym RN pierwszej kadencji. Od 1997 roku członek Rady Nadzorczej, przy czym w okresie od czerwca 1999 r. do czerwca 2009 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a od czerwca 2009 r. pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Od października 2010 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Publicznej Spółki akcyjnej „Łasoszci” z siedzibą w Iwano-Frankowsku (Ukraina).

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Wawel S.A., nie uczestniczy w konkurencyjnej spółce jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej bądź jako członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Eugeniusz Małek nie figuruję w Polskim Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

7. Pan Tomasz Stankiewicz

Kluczowe kompetencje:
- strategie inwestycyjne akcyjne
- analiza makroekonomiczna
- analiza finansowa i wycena spółek
- kierowanie zespołami ludzkimi

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

2020/03 – obecnie inwestycje własne na rynkach kapitałowych

2017/09 – 2020/02 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. Dyrektor Biura Rynku Akcji

Zakres odpowiedzialności:
- zarządzanie portfelami akcji (fundusze o aktywach od kilkudziesięciu do kilkuset milionów PLN; strategie inwestycyjne: akcyjne, mieszane, aktywnej alokacji oraz akcji krajowych i zagranicznych)
- kierowanie i nadzór nad zespołami zarządzania akcjami oraz analiz wewnętrznych

Najważniejsze osiągnięcia:
- restrukturyzacja portfeli akcyjnych skutkująca istotnym ograniczeniem ich pierwotnie bardzo wysokiego ryzyka koncentracji i płynności
- reorganizacja Biura Rynku Akcji: utworzenie zespołu analiz wewnętrznych, zdefiniowanie jego celów i kryteriów oceny efektywności oraz zasad współpracy z zespołem zarządzających portfelami akcji;
w efekcie - eliminacja konfliktu interesów pomiędzy celami indywidualnymi a zespołowymi zarządzających portfelami
- likwidacja ekspozycji na rynek akcji o wartości ok. 2 mld PLN w warunkach niekorzystnej koniunktury rynkowej

2005/12 – 2017/08 MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

2012/08 – 2017/08 Członek Zarządu – Dyrektor Departamentu Inwestycji

Zakres odpowiedzialności:
- Departament Inwestycji: nadzór i bezpośrednie uczestnictwo w procesie inwestycyjnym funduszu emerytalnego o wartości aktywów 13,5 mld PLN
- Departament Finansów: współudział w tworzeniu strategii i planów finansowych towarzystwa oraz planów optymalizacji kosztowej

Najważniejsze osiągnięcia:
- najlepsze wśród funduszy emerytalnych wyniki inwestycyjne w horyzoncie 1 roku, 3, 5 i 10 lat na koniec marca 2017 i w poprzednich okresach inwestycyjnych
- realizacja celów finansowych towarzystwa pomimo pogarszającego się otoczenia regulacyjnego

2008/08 – 2012/08 Dyrektor Zarządzający Portfelem Akcji
2006/08 – 2008/07 Zarządzający Portfelem Akcji
2005/12 – 2006/07 Główny Analityk


1999/11 – 2005/11 Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
Główny Analityk – Departament Zarządzania Aktywami

1997/03 -1999/10 Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
Analityk Akcji – Departament Zarządzania Aktywami i Departament Analiz

WYKSZTAŁCENIE I SZKOLENIA:

1991 – 1997 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Finanse i Bankowość - tytuł magisterski
Rachunkowość - tytuł magisterski

1998 – 2019 szkolenia menadżerskie oraz finansowe i inwestycyjne, m.in.:
„Motywujące przywództwo”
„Zarządzanie zmianą
„Zarządzanie stresem i inteligencja emocjonalna menedżera”
„Odpowiedzialność członków zarządu i rady nadzorczej w spółkach kapitałowych”
„Współpraca zarządu i rady nadzorczej w spółce akcyjnej”
„Subiektywne oceny i szacunki w sprawozdaniach finansowych spółek publicznych”
„Ocena osiągnięć inwestycji portfelowych”
„Obligacje korporacyjne – ocena ryzyka, wycena i aspekty księgowe”

UMIEJĘTNOŚCI:
język angielski: biegle
język niemiecki: podstawowy
Microsoft Office
Reuters & Bloomberg Terminal, Metastock

ZAINTERESOWANIA:
analiza techniczna rynków finansowych
krajowe i globalne wydarzenia polityczne
tai-chi, tenis stołowy, koszykówka

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Wawel S.A., nie uczestniczy w konkurencyjnej spółce jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej bądź jako członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Tomasz Stankiewicz nie figuruję w Polskim Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-31 Dariusz Orłowski Prezes Zarządu
2021-03-31 Tomasz Trela Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki