REKLAMA

Venture INC ASI S.A.: Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Venture INC ASI S.A.

2021-05-17 19:55
publikacja
2021-05-17 19:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
WZA_17.05.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-17
Skrócona nazwa emitenta
Venture INC ASI S.A.
Temat
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Venture INC ASI S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Venture INC ASI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 17.05.2021 roku. Dokument dotyczący podjętych uchwał stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

Dodatkowo Zarząd Emitenta informuje, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie został zgłoszony sprzeciw do protokołu obrad w stosunku do podjętych uchwał i nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
WZA 17.05.pdfWZA 17.05.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-17 Jakub Sitarz Prezes Zarządu Jakub Sitarz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki