REKLAMA

VOXEL S.A.: wyniki finansowe

2023-11-22 17:01
publikacja
2023-11-22 17:01
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
3Q23_GK_Voxel_RAPORT_v.FINAL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3Q23_GK_Voxel_Sprawozdanie_Zarzadu_v.FINAL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Grupa Kapitałowa Voxel
I. Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów 9 miesięcy 2023 9 miesięcy 2022 9 miesięcy 2023 9 miesięcy 2022
II. Przychody ze sprzedaży 325 617,3 274 679,7 71 137,4 58 592,1
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży 98 238,7 67 145,0 21 462,2 14 322,7
IV. Zysk (strata) operacyjny 76 924,2 48 812,4 16 805,6 10 412,2
V. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 69 414,9 40 766,3 15 165,0 8 695,9
VI. Zysk (strata) netto 52 868,8 33 070,8 11 550,2 7 054,4
VII. Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 51 797,9 32 187,4 11 316,3 6 865,9
VIII. Pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej 30 września 2023 31 grudnia 2022 30 września 2023 31 grudnia 2022
IX. Aktywa trwałe 350 557,9 335 200,0 75 623,0 71 472,7
X. Aktywa obrotowe 169 045,8 132 115,4 36 466,9 28 170,2
XI. Aktywa razem 519 603,7 467 352,0 112 089,8 99 650,7
XII. Kapitał własny 272 753,4 243 914,9 58 838,9 52 008,6
XIII. Zobowiązania długoterminowe 132 775,6 132 396,6 28 642,6 28 230,2
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 114 074,7 91 040,5 24 608,4 19 412,0
Voxel S.A.
XV. Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów 9 miesięcy 2023 9 miesięcy 2022 9 miesięcy 2023 9 miesięcy 2022
XVI. Przychody ze sprzedaży 219 833,5 156 272,4 48 026,9 33 334,6
XVII. Zysk (strata) brutto na sprzedaży 81 566,6 51 070,8 17 819,8 10 893,9
XVIII. Zysk (strata) operacyjny 74 480,1 43 468,7 16 271,6 9 272,3
XIX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 69 472,8 51 127,7 15 177,7 10 906,1
XX. Zysk (strata) netto 56 169,9 43 809,8 12 271,4 9 345,1
XXI. Pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej 30 września 2023 31 grudnia 2022 30 września 2023 31 grudnia 2022
XXII. Aktywa trwałe 291 103,4 285 833,2 62 797,4 60 946,5
XXIII. Aktywa obrotowe 120 891,9 70 228,6 26 079,0 14 974,4
XXIV. Aktywa razem 411 995,3 356 098,4 88 876,4 75 928,8
XXV. Kapitał własny 206 749,6 173 370,3 44 600,4 36 966,7
XXVI. Zobowiązania długoterminowe 125 263,4 129 827,0 27 022,0 27 682,3
XXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 79 982,3 52 901,1 17 253,9 11 279,8


W celu
przeliczenia pozycji ze sprawozdania z sytuacji finansowej w tabeli
"wybrane dane finansowe" na dzień 30 września 2023
roku, użyto średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego
dla EUR w dniu 30 września 2023 roku tj. 1 EUR = 4,6356 PLN. Pozycje
ze sprawozdania z całkowitych dochodów wykazane w tabeli "wybrane dane
finansowe" za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2023 roku
przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR = 4,5773 PLN według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca
okresu od 1 stycznia 2023 roku do 30 września 2023 roku.

W celu
przeliczenia pozycji ze sprawozdania z sytuacji finansowej w tabeli
"wybrane dane finansowe" na dzień 31 grudnia 2022 roku, użyto średniego
kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego dla EUR w dniu 31 grudnia
2022 roku tj. 1 EUR = 4,6899 PLN. Pozycje ze sprawozdania z całkowitych
dochodów wykazane w tabeli "wybrane dane finansowe" za okres 9 miesięcy
zakończony dnia 30 września 2022 roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR
= 4,6880 PLN według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego
zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia 2022 roku do 30 września 2022
roku.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
3Q23 GK Voxel RAPORT v.FINAL.pdf3Q23 GK Voxel RAPORT v.FINAL.pdf 23 3Q GK Voxel Raport kwartalny
3Q23 GK Voxel Sprawozdanie Zarządu v.FINAL.pdf3Q23 GK Voxel Sprawozdanie Zarządu v.FINAL.pdf 23 3Q GK Voxel Sprawozdanie Zarządu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-22 Jarosław Furdal Prezes Zarządu Jarosław Furdal
2023-11-22 Grzegorz Rutkowski Wiceprezes Zarządu Grzegorz Rutkowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki