URSUS S.A.: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w restrukturyzacji zwołanego na dzień 27 sierpnia 2020 roku (w drugim terminie)

2020-07-31 21:52
publikacja
2020-07-31 21:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zwz-uchwaly-27-08-2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie-z-dzialalnosci-Rady-Nadzorczej.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
POLITYKA-WYNAGRODZEN.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 50 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-31
Skrócona nazwa emitenta
URSUS S.A.
Temat
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w restrukturyzacji zwołanego na dzień 27 sierpnia 2020 roku (w drugim terminie)
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757), Zarząd URSUS S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w restrukturyzacji, które odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2020 roku o godzinie 12.30 (Zwyczajne Walne Zgromadzenie w drugim terminie).

Dodatkowo Spółka przekazuje w załączeniu: Sprawozdanie Rady Nadzorczej URSUS S.A. w restrukturyzacji z jej działalności za rok 2019, którego rozpatrzenie przewidziane jest w ramach punktu 5 planowanego porządku obrad oraz Politykę wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających URSUS S.A., której rozpatrzenie i zatwierdzenie przewidziane jest w ramach punktu 8 planowanego porządku obrad ZWZ.
Załączniki
Plik Opis
zwz-uchwaly-27-08-2020.pdfzwz-uchwaly-27-08-2020.pdf Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sprawozdanie-z-dzialalnosci-Rady-Nadzorczej.pdfSprawozdanie-z-dzialalnosci-Rady-Nadzorczej.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
POLITYKA-WYNAGRODZEN.pdfPOLITYKA-WYNAGRODZEN.pdf Polityka wynagrodzeń członków zarządu oraz rady nadzorczej

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-31 Andrzej Młotek Prezes Zarządu Andrzej Młotek
2020-07-31 Jan Wielgus Wiceprezes Zarządu Jan Wielgus
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki