REKLAMA

URSUS S.A.: Informacja nt. przyspieszonego postępowania układowego Emitenta.

2020-11-17 23:11
publikacja
2020-11-17 23:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 66 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-17
Skrócona nazwa emitenta
URSUS S.A.
Temat
Informacja nt. przyspieszonego postępowania układowego Emitenta.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 65/2020 z dnia 9 listopada 2020r., Zarząd URSUS S.A. informuje, iż w dniu 17 listopada 2020r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 224 (6114) pod pozycją 63771 ukazało się obwieszczenie o następującej treści:

„OBWIESZCZENIE
W MONITORZE SĄDOWYM I GOSPODARCZYM
zarządu URSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dobrym Mieście z dnia 09.11.2020 r.
o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu

Zarząd URSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dobrym Mieście, działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19, oraz uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1086) oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15.05.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2020 r., poz.814 z późn. zm.) wobec URSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dobrym Mieście.

I. Oznaczenie dłużnika
1. Firma URSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dobrym Mieście, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000013785; NIP: 7392388088; REGON: 510481080,
2. Adres siedziby dłużnika jest następujący: ul. Fabryczna 21, 11-040 Dobre Miasto,
3. Dłużnika reprezentują: Andrzej Młotek - Prezes Zarządu oraz Ryszard Jacek Jacyno - Wiceprezes Zarządu.
Sposób reprezentacji określono w następujący sposób: w przypadku zarządu wieloosobowego dwuosobowo lub jeden członek zarządu wraz z prokurentem, dwaj prokurenci łącznie.

II. Oznaczenie nadzorcy układu
URSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dobrym Mieście w dniu 09.11.2020 r. zawarła z Jakubem Majewskim - doradcą restrukturyzacyjnym, licencja MS nr 1119, umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania o zatwierdzenie układu.

III. Dzień układowy
Dniem układowym jest 08.11.2020 r.”

Formalne rozpoczęcie uproszczonego postepowania o zatwierdzenie układu jest jednym z elementów programu uzdrawiania Spółki mającego na celu jej pomyślną restrukturyzację oraz osiągnięcie jak najlepszych efektów dla wierzycieli, pracowników i akcjonariuszy Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-17 Andrzej Młotek Prezes Zarządu Andrzej Młotek
2020-11-17 Ryszard Jacyno Wiceprezes Zarządu Ryszard Jacyno
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki