6,4600 zł
-0,31% -0,0200 zł
Unibep SA (UNI)

Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2008
Data sporządzenia: 2008-06-12
Skrócona nazwa emitenta
UNIBEP S.A.
Temat
Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki UNIBEP S.A. (Emitent) niniejszym informuje, że w dniu 12 czerwca 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIBEP S.A. podjęło uchwałę dotyczącą powołania z dniem 12 czerwca 2008 r. do Rady Nadzorczej Spółki na wspólną trzyletnią kadencję poniżej wskazane osoby:

Dariusz Skowroński – Członek Rady Nadzorczej

Dariusz Tomasz Skowroński posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a także Wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Zarządzania Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie.

Przebieg kariery zawodowej Dariusza Tomasza Skowrońskiego:
2005 – do chwili obecnej Dariusz Skowroński DTS – Właściciel
2005 – BUDIMEX S.A. – Dyrektor Biura Rynków Zagranicznych
2003–2004 Ministerstwo Infrastruktury – Podsekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Budowy Dróg i Autostrad, Generalny Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
1978–2003 BUDIMEX – UNIBUD S.A./BUDIMEX S.A. – Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Rynków Zagranicznych
oraz Dyrektor Handlowy, Zastępca Dyrektora ds. Budownictwa – Dyrektor Marketingu, Dyrektor Pionu Budownictwa, Dyrektor Biura Realizacji, Zastępca Dyrektora Pionu ds. Współpracy z Rynkami Wschodnimi, Kierownik Działu Cen

Zofię Mikołuszko – Członek Rady Nadzorczej

Zofia Mikołuszko posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Białymstoku, posiada tytuł inżyniera budownictwa.

Przebieg kariery zawodowej Zofii Mikołuszko:
1977–2002 Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Bielsku Podlaskim oraz jego następcy prawni
UNIBUD S.A., BUDIMEX-UNIBUD S.A., Budimex-Dromex S.A. – Dyrektor Rynku Podlaskiego
1975–1977 Bielsko Podlaskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Bielsku Podlaskim – majster budowy
1973–1975 Zasadnicza Szkoła Budowlana w Bielsku Podlaskim – nauczyciel

Zofia Iwona Stajkowska – Członek Rady Nadzorczej

Zofia Iwona Stajkowska posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Jest absolwentką Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie.

Przebieg kariery zawodowej Zofii Iwony Stajkowskiej:
2000–2002 Versola Sp. z o.o. – Specjalista
1999–2000 DAG Sp. z o.o. – Spedytor
1990–1992 Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk – Starszy dokumentalista
1977–1989 Bank Gospodarki Żywnooeciowej – Starszy inspektor ekonomiczny

Zina Micał – Członek Rady Nadzorczej

Zina Micał posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne. Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego. Jest również absolwentką Podyplomowego Studium Menedżerów Ooewiaty Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie.

Przebieg kariery zawodowej Ziny Micał:
1998 – do chwili obecnej Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Inspektor w Wydziale Edukacji
1993–1998 Urząd Gminy w Brańsku – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chojewie
1983–1993 Urząd Miasta Bielsk Podlaski – Nauczyciel/Dyrektor przedszkola
1979–1983 Szkoła Podstawowa w Choroszczy – Nauczyciel przedszkola

Czesław Miedziałowski – Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Czesław Miedziałowski posiada wykształcenie wyższe. Jest doktorem habilitowanym nauk technicznych. Posiada uprawnienia do projektowania i kierowania budową. Jest również rzeczoznawcą budowlanym.

Przebieg kariery zawodowej Czesława Miedziałowskiego:
1974 – do chwili obecnej Politechnika Białostocka – różne stanowiska – asystent naukowy – prof. zwyczajny
2005 – do chwili obecnej Politechnika Białostocka – Kierownik Katedry Mechaniki Konstrukcji
1992–2002 Politechnika Białostocka – Dyrektor Instytutu Inżynierii Budowlanej
2002–2008 Politechnika Białostocka – Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska
1978–1992 Zespół Rzeczoznawców PZITB w Białymstoku – Asystent Projektant
1989–1990 Białostockie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego "Przemysłówka" w Białymstoku – Inżynier budowy
1993–1995 Własna działalność gospodarcza pod firmą Mbud Czesław Miedziałowski – rzeczoznawstwo i projektowanie

Marzena Wilbik-Kaczyńska – Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Marzena Wilbik-Kaczyńska posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła aplikacje radcowską oraz Podyplomowe Studium Prawa Unii Europejskiej na Uniwersytecie im. Kr. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Przebieg kariery zawodowej Marzeny Wilbik-Kaczyńskiej:
2000-2006 – Członek zarządu BUDIMEX S.A., dyrektor pionu Prawno-Organizacyjnego w Grupie Budimex
2000-2003 – Członek zarządu Budimex Dromex S.A.
1998-2000 – Prezes zarządu I Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
1995-2000 – dyrektor biura prawnego BRE/IB Austria Management Sp. z o.o.
1992-1994 – praktyka prawnicza w kancelarii prawnej Clifford Chance w Warszawie
1991-1992 – jednoroczna praktyka w Londynie w firmie prawniczej Clifford Chance
1990-1991 – specjalista w Biurze Analiz Inwestycyjnych w Agencji Inwestycji Zagranicznych

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez UNIBEP S.A. ww. osoby nie wykonują działalności konkurencyjnej wobec Spółki. Nie są wspólnikami konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Ww. osoby nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 209, poz. 1744).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2008-06-12 Jan Mikołuszko Prezes Zarządu Jan Mikołuszko
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.