REKLAMA

Tyle kosztuje wychowanie dziecka do osiemnastego roku życia

2022-06-02 09:50, akt.2022-09-03 07:08
publikacja
2022-06-02 09:50
aktualizacja
2022-09-03 07:08

Jak co roku Centrum im. Adama Smitha oszacowało, ile kosztuje wychowanie dziecka w Polsce. Koszt wychowania jednej pociechy w roku 2022 (do osiągnięcia osiemnastego roku życia i według stanu na koniec poprzedniego roku) wyniósł 265 tys. złotych, a dwójki dzieci 439 tys. złotych. Ten sam koszyk wydatków na dziecko z 2020 roku na koniec kwietnia roku 2022 wart był już 300 tys. zł, a dla dwójki dzieci 498 tys. złotych.  

Tyle kosztuje wychowanie dziecka do osiemnastego roku życia
Tyle kosztuje wychowanie dziecka do osiemnastego roku życia
fot. Adam Guz / / Kancelaria Premiera RP

"Za ten sam koszyk wydatków na dziecko, który w 2020 roku wynosił 254 tys. zł w 2021 roku, należałoby zapłacić aż 280 tys. zł. Jednak rodziny przeciętnie nie zwiększyły wydatków do tego poziomu. Wzrost wydatków do 265 tys. w roku 2021 oznacza realny spadek zakupów związanych z wychowaniem dzieci. Ten sam koszyk wydatków na dziecko z 2020 roku na koniec kwietnia roku 2022 wart był już 300 tys. zł, a dla dwójki dzieci 498 tys. złotych" - czytamy w raporcie. "Cena koszyka wydatków na dziecko wzrosła w 2021 o +10.3% r/r, a tylko do kwietnia 2022 wzrosła dalej o +7.1% w stosunku do grudnia 2021".

Kilka ciekawych liczb z raportu

  • 80 proc. wszystkich kosztów związanych z wychowaniem dziecka to żywność, mieszkanie, transport i łączność oraz edukacja.
  •  Koszty wychowania dzieci są stosunkowo wysokie i sięgają od 15 do 30 proc. budżetu rodziny. Koszty te zmieniają się w tym przedziale w zależności od liczby dzieci, ich wieku i etapu edukacji.
  • W 2021 największy wzrost cen w stosunku do grudnia 2020 roku nastąpił w kategorii Transport +22.7%, Użytkowanie mieszkania +11.2%, Żywność +8.7%, Łączność +5.4%, Edukacja +4.4%. W kwietniu 2022 wzrost cen w stosunku do grudnia 2021 wyniósł w kategorii Transport +9.0%, Użytkowanie mieszkania +10.6%, Żywność +8.5%, Łączność +1.8%, Edukacja +2.7%, Rekreacja i Kultura 5.3%.

Rosnące ceny żywności, paliw i utrzymania mieszkania są głównymi składowymi rosnących kosztów wychowania dzieci.

Jak wyliczyli Przemysław Remin i Jan Cipiur, "rzeczywisty poziom kosztów utrzymania dziecka, pokazuje ograniczenie konsumpcji na skutek wzrostu cen. Koszt wychowania 1 dziecka do 18. roku życia wzrósł w roku 2021 o +4.3% do poziomu 265 tys. zł przy czym wiązał się z obniżeniem konsumpcji ilościowej w stosunku do 2020 roku o 5.4% na skutek wzrostu cen o +10.3%."

Koszt wychowania dziecka do 18 roku życia (Centrum im. Adama Smitha)

Koszty wychowania dzieci a inflacja 

Autorzy raportu zwracają uwagę, że wzrost kosztów obserwowany w ostatnich paru latach wiąże się z wyższymi wydatkami na opiekę i wyposażenie do nauki w okresie nauki zdalnej w czasie pandemii oraz wybuchem inflacji wywołanym przede wszystkim nadmierną podażą pieniądza w wyniku ekspansywnej polityki monetarnej i fiskalnej banku centralnego i rządu.

Inflacja ma niewątpliwy i jednoznacznie negatywny, tj. hamujący wpływ na procesy demograficzne. Wywołuje przede wszystkim niepewność odnośnie do przyszłości i skłania do ostrożności, a w tym osłabia skłonność do starań o pierwsze lub kolejne dzieci z powodu obaw o przyszły status materialny rodziny - zaznaczają autorzy raportu.

Koszty wychowania dzieci a edukacja

Co prawda państwo polskie zapewnia bezpłatną naukę, ale nie stara się wystarczająco o jak najwyższy poziom nauczania. Dlatego część osób wydaje niemałe pieniądze na edukację prywatną i korepetycje. Według OECD („Private spending on education”) prywatne wydatki na cele edukacyjne uczniów od szkół podstawowych do policealnych niemających statusu szkół wyższych (post-secondary, non tertiary) ponoszone w Polsce stanowiły w 2019 r. 0,33 proc. naszego PKB. Prywatne wydatki na studia wyższe stanowiły u nas 0,23 proc. PKB. 

Koszty wychowania dzieci a demografia 

Zapaść demograficzna wskazywana jest jako główny powód realnego zmniejszania środków na utrzymanie dzieci w Polsce. Zdaniem autorów raportu wzrost cen i kosztów życia ma tu mniejsze znaczenie. Wskazują oni, że młode pokolenie jest coraz bardziej obarczane podatkami na sfinansowanie rosnących kosztów utrzymania systemu emerytalnego oraz rentowego. W wyniku podwyższania opodatkowania spada siła nabywcza gospodarstwa domowego, zwłaszcza na dorobku i planującego posiadanie dzieci. 

Komentarze ekspertów:

Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha, stwierdził, że „koszty wychowania dzieci zaczęły po raz pierwszy oficjalnie uwzględniać banki przy ocenie zdolności kredytowej. Według banków posiadanie i wychowywanie dzieci obniża zdolność kredytową rodziców, którzy utrzymują się przede wszystkim z pracy, a nie z programów społecznych. Dla polskiej rodziny fundamentalne znaczenie ma zwłaszcza obniżenie opodatkowania pracy. Zmiany podatkowe wprowadzone w roku 2022 zwiększyły ciężary nawet u osób średnio zarabiających, których realne wynagrodzenia sukcesywnie dodatkowo redukuje rozwijająca się inflacja. Wznowienie kampanii na rzecz wprowadzenia tzw. dochodu gwarantowanego przyczynia się do postępującej od lat dewastacji wartości oraz etosu pracy jako podstawy dobrobytu rodziny i tym samym zniszczenia pewnego i przewidywalnego źródła do planowania posiadania dzieci”.

Zdaniem dr. Kamila Zubelewicza, wykładowcy Collegium Civitas, b. członka RPP, „w kosztach posiadania dzieci należy uwzględniać także wydatki na powiększenie mieszkania, które jest przecież dobrem konsumpcyjnym. Ogrom tych kwot pokazuje na konieczność przebudowy systemu emerytalnego. Emerytury fizycznie powstają jako produkt kapitału albo pracy nieemerytów. Ze względu na wspomniane koszty rodzice mają mniejsze szanse na akumulację kapitału. W uczciwym systemie zatem praca dorosłych dzieci powinna być źródłem emerytur wyłącznie ich rodziców. Solidarności międzypokoleniowej nie należy rozszerzać na osoby, które mogą więcej oszczędzić. To niesprawiedliwe”.

Anna Gołębicka, ekspert Centrum im. Adama Smitha zwróciła uwagę na fakt, że „jak pokazał program „Rodzina 500+” rozwój demograficzny nie jest determinowany daninami państwowymi, a poczuciem bezpieczeństwa. Aktualna niestabilna sytuacja społeczno-polityczna oraz procesy inflacyjne to elementy, które w najbliższej przyszłości wpłyną negatywnie na demografię w Polsce.

Mniejsze możliwości nabywcze obywateli Polski w pierwszej kolejności spowodują ograniczenia w wydatkach wyższego rzędu. Należy liczyć się zatem z ograniczeniem wydatków na dodatkową edukację najmłodszych, co może przynieść w dłuższej perspektywie obniżenie poziomu wykształcenia polskiego społeczeństwa.

Prof. Konrad Raczkowski, dyrektor Centrum Gospodarki Światowej UKSW zauważył, że „z ekonomicznego puntu widzenia posiadanie i wychowanie dzieci jest najważniejszą inwestycją długoterminową i może być trwałym wkładem danego gospodarstwa domowego w rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Dzieci, to produktywny kapitał kulturowy i społeczny, jeżeli praca, jako czynnik produkcji, dalej będzie decydowała o godności życia człowieka, jego wyzwaniach i możliwościach. Pozbawianie pracy i próbę jej zastępowania w wielu państwach dochodami gwarantowanymi bez świadczenia pracy, jest nie tylko skrajnie socjalne i destrukcyjne dla finansów publicznych, ale pozbawia człowieka godności i dużej części sensu egzystencji, która zmienia naturę ludzką. W żadnym społeczeństwie, które myśli świadomie o własnym przetrwaniu i rozwoju nie powinno być przyzwolenie na obniżanie wartości pracy i godności natury ludzkiej, która poprzez iluzoryczny dochód gwarantowany pozbawia możliwości godnego i rozwojowego wychowania dzieci, w ramach ograniczenia źródeł i nakładów inwestycyjnych na ich wychowanie”.

Jan Cipiur, ekonomista i publicysta „Obserwatora finansowego”, zauważył, że „najbanalniejszy wniosek powyższego opracowania brzmi, że kto ma dzieci ten ponosi tego koszty, które są tym większe, im wyższe aspiracje kulturowe rodziców, oczekiwania wiązane z progeniturą i chęci, żeby potomkom było lepiej, niż nam samym. Dzieci żyjące w dobrostanie, a przynajmniej względnym dobrostanie, dają nadzieję na lepszą przyszłość, a to zawsze był i pozostaje najważniejszy cel ludzi”. Przypomniał też, że „Platon mówił, że wiedza jest drugim słońcem dla ludzi, a Arystoteles dodawał, że wykształcenie to najlepsze wyposażenie na starość”.

Przemysław Remin, ekspert Centrum im. Adama Smitha powiedział, że „mimo szalonego globalnego wzrostu inflacji na świecie, w Polsce ograniczenie wydatków na dzieci z powodu wzrostu cen jest jeszcze śladowe. Dzieje się tak, ponieważ w Polsce dochody ludności rosną szybciej, niż wydatki na dzieci. Porównując wydatki na dziecko, z dochodem na osobę w gospodarstwie domowym, widzimy optymistyczną tendencję obrazującą bogacenie się rodzin. W 2014 roku, zapewnienie dziecku minimum egzystencjalnego stanowiło aż 71% wspomnianego dochodu. W 2021 roku wydatki egzystencjalne stanowiły już zaledwie 60% przeciętnego dochodu na osobę. Zauważalny jest więc spory postęp w bogaceniu się rodzin, ponieważ więcej pieniędzy pozostawia ona sobie na inne cele. Oczywiście pozytywna statystyka ogólna nie zniweluje indywidualnych dramatów. Niemniej jednak w rosnących przeciętnych dochodach jest rezerwa. Można zatem mieć nadzieję, że jeżeli przy większych dochodach, rodzice ograniczają ilości zakupów dzieciom, dzieje się to nie z biedy, lecz za sprawą przemyślanych wyborów koszyka zakupowego”.

Zdaniem Iwony Niziołek z Centrum Nauczania Domowego „kiedy mówi się o wychowaniu dzieci i ich kosztach warto pamiętać o edukacji i możliwości wyboru, którą ścieżką podążać. Czas dla dzieci jest najlepszą inwestycją, jaką może podjąć rodzic, ale niekoniecznie musi wiązać się z wysokimi kosztami. Różne są formy nauki, które każdy rodzic powinien poznać przed rozpoczęciem edukacji swojego dziecka, aby mógł wybrać taką, która będzie dla niego najlepsza”.


KW

Źródło:
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (46)

dodaj komentarz
1a2b
Ciekawe ile kosztuje dziecko niewychowane?
ifeelveryblah
Pewnie jeszcze więcej.
aszkenazyjski
Bardzo dużo bo to patus a patusy sa promowane kosztem wychowanych i wykształconych.
jas2
Koszt wychowania dziecka do 18 roku życia to 265 tys. złotych.
Wartość ekonomiczna dziecka to 11 milionów złotych. Tyle PKB wytwarza przeciętny Polak w ciągu całego swojego życia.
Te jedenaście milionów to zysk całego społeczeństwa (państwa) a nie zysk rodziców.
Rodzice mają miłość, satysfakcję, poczucie ciągłości rodu,
Koszt wychowania dziecka do 18 roku życia to 265 tys. złotych.
Wartość ekonomiczna dziecka to 11 milionów złotych. Tyle PKB wytwarza przeciętny Polak w ciągu całego swojego życia.
Te jedenaście milionów to zysk całego społeczeństwa (państwa) a nie zysk rodziców.
Rodzice mają miłość, satysfakcję, poczucie ciągłości rodu, czasem pomoc na stare lata.
Państwo/społeczeństwo ma produkty i usługi wytworzone przez całe jego życie, w kwocie 11 milionów zł.

Wniosek? Państwo/społeczeństwo powinno w większym stopniu partycypować w kosztach wychowania dzieci.
pikawka
to najlepiej niech wszystko co masz bedzie od teraz wspolne czyli panstwowe czyli rzadowe, a wtedy wszystkim bedzie sie zylo lepiej :D wiadomo ze oni lepiej zagosporaduja co Twoje od Ciebie samego :) nie ma czasu do stracenia. jedziesz z tematem.
jas2 odpowiada pikawka
"niech wszystko co masz bedzie od teraz wspolne"

Widzę, że u ciebie komunizm wiecznie żywy.
aszkenazyjski odpowiada jas2
Jaś , nie zrozumiałeś choć intencje masz dobre. Państwo to z definicji dobrowolny zbiór
obywateli i dziecko jest Twoje lub moje a nie państwa.

Państwo ma w niczym nie pomagać ale również nie konsumować zysków wychowanych
i wykształconych dzieci.

Rodzice powinni decydować a nie jakies mityczne państwo. Prosty
Jaś , nie zrozumiałeś choć intencje masz dobre. Państwo to z definicji dobrowolny zbiór
obywateli i dziecko jest Twoje lub moje a nie państwa.

Państwo ma w niczym nie pomagać ale również nie konsumować zysków wychowanych
i wykształconych dzieci.

Rodzice powinni decydować a nie jakies mityczne państwo. Prosty przykład z kraju gdzie pod
przykrywka komuny funkcjonuje bardzo zdrowy kapitalizm ( pomijam zarzuty o tatalitaryzmie, który w innych sferach życia tam oczywiście występuje) tym krajem sa Chiny gdzie nie ma emerytur tylko to ustawowo dzieci pracują na emerytury swoich rodziców. Jak dobrze wyksztalcisz i wychowasz to będziesz miał dobra emeryturę..

Dystrybucja sporej części dochodów od dzieci do rodziców w znacznej mierze rozwiązuje problem emerytur a po części demografie.

Jak najmniej państwa, obecnie jest w Polsce 700k urzędników.
najmadrzejszy
Tym ktorzy myslą , źe EU tak bardzo nam pomogla powiem, zeby policzyli ile młodzieży polskiej do EU wyemigrowało razy koszt wychowania poniesiony przez rodzine i kraj...wtedy okaze sie ze b duzo doplacilismy...
pikawka
dopiero teraz do ludzi dociera logika neokolonialnego interesu? ludzie zawsze sie tanio sprzedawalo albo byli tanio sprzedawani. demokracja to taki piekny system w ktorym takie akcje przechodza bez zajakniecia bo latwo mozna przeciez stymulowac takie procesy przekierowujac mase ludzka jak zasoby strategiczne.

Powiązane: Polityka rodzinna

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki