REKLAMA

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne w tarczy 4.0

Ewelina Czechowicz2020-06-10 05:45redaktor Bankier.pl
publikacja
2020-06-10 05:45

Uchwalona 4 czerwca 2020 r. przez Sejm tzw. tarcza 4.0 wprowadza nowy typ postępowania - uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Zgodnie z założeniami rządzących ma być ono szybsze, a wiele czynności ma odbywać się bez udziału sądu.

Już na etapie otwarcia postępowania wyłączona zostanie możliwość wypowiedzenia przez wierzycieli kluczowych umów, takich jak umowa najmu, pożyczki, leasingu, gwarancji czy rachunku bankowego. Czy uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne pomoże przedsiębiorcom, których dotknęły skutki Covid-19?

Etapy uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

Na podstawie przyjętej ustawy uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne będzie składało się z dwóch etapów. Pierwszy z nich w całości będzie się odbywał bez udziału sądu, pod nadzorem doradcy restrukturyzacyjnego, który będzie pełnił funkcję nadzorcy układu.

fot. photofriday / / Shutterstock

Do tego, aby doszło do rozpoczęcia postępowania, niezbędne będzie zawarcie przez przedsiębiorcę umowy z doradcą restrukturyzacyjnym, który będzie pełnił funkcję nadzorcy układu oraz zamieszczenie obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Następnie nadzorca układu wspólnie z przedsiębiorcą przygotują propozycje układowe i przeprowadzą głosowanie, które będzie mogło się odbywać z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji. Po uzyskaniu większości, czyli 2/3 łącznej wartości wierzytelności oraz ponad połowy głosujących, rozpocznie się etap drugi, w którym zostanie złożony wniosek do sądu o zatwierdzenie układu. Kolejno, po prawomocnym zatwierdzeniu przez sąd układu, rozpocznie się faza jego wykonania.  

Ochrona przed wierzycielami

Rozpoczęcie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego przez przedsiębiorcę zawiesi egzekucję zobowiązań, których domagają się od niego wierzyciele. Zakazane będzie prowadzenie postępowań egzekucyjnych zarówno wierzytelności niezabezpieczonych, jak i zabezpieczonych rzeczowo. Ochrona będzie trwała maksymalnie do czterech miesięcy. W tym czasie wierzyciele nie będą mogli wypowiedzieć istotnych dla przedsiębiorcy umów, m.in. umowy dzierżawy, najmu nieruchomości czy umowy kredytu.

Sytuacja wierzycieli

Interesy wierzycieli mają zostać zagwarantowane poprzez zredukowanie ryzyka wyprowadzenia majątku z zadłużonej firmy. Dłużnik nie będzie mógł podjąć czynności przekraczających zwykły zarząd, takich jak zbycie i obciążenie mienia bez zgody nadzorcy układu. Dla zabezpieczenia interesów wierzycieli projekt przewiduje obowiązek naprawienia szkody dla dłużnika, który złożył wniosek o otwarcie postępowania w złej wierze. Dodatkowo przewidziano dla wierzycieli instrument ochrony w postaci wniosku o uchylenie skutków ochronnych obwieszczenia. Każdy wierzyciel będzie mógł złożyć do sądu taki wniosek, powołując się na to, że procedura jest krzywdząca dla ogółu wierzycieli. Jeżeli sąd zgodzi się z nimi i uchyli skutki ochronne, zawarcie układu nadal będzie możliwe w pozasądowym postępowaniu, jednak dłużnik nie będzie już mógł korzystać z ochrony.

Nowe przepisy dostosowują prawo restrukturyzacyjne do prawa UE

Uchwalona przez Sejm zmiana zawiera w sobie rozwiązania odpowiadające instrumentom służącym przeprowadzeniu sprawnej restrukturyzacji zawartym w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1023 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów, a także zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 (dyrektywa o restrukturyzacji i upadłości), która powinna zostać transponowana do krajowego porządku prawnego do dnia 17 lipca 2021 r.

Do kiedy będą obowiązywać zmiany?

Wprowadzone zmiany mają obowiązywać w okresie, który ocenia się jako czas oddziaływania negatywnych skutków ekonomicznych powstałych z powodu szerzenia się epidemii Covid-19 – do końca czerwca 2021 r. Przerzucenie ciężaru prowadzenia postępowania na doradców restrukturyzacyjnych pozwoli przyspieszyć postępowanie, odciąży sądy oraz skróci czas postępowania.

Źródło:
Ewelina Czechowicz
Ewelina Czechowicz
redaktor Bankier.pl

Prawnik. Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z największych wrocławskich spółek giełdowych (2008-2017), gdzie zajmowała się dochodzeniem odszkodowań, była Kierownikiem Działu Oceny i Uzupełnienia Spraw, Kierownikiem Działu Kolizji Drogowych. W latach 2012-2015 Zastępca Kierownika Departamentu Szkód Korporacyjnych jednej z największych kancelarii prawnych na Dolnym Śląsku. Pracownik Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2018-2020. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. W swoich publikacjach na łamach Bankier.pl i PIT.pl porusza tematykę prawno-podatkową oraz dotyczącą odszkodowań.

Tematy
Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Koronawirus w Polsce

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki