TXM S.A.: Zmiana zapisów Umowy Restrukturyzacyjnej oraz zgoda Banków na powstrzymywanie się od wykonywania określonych uprawnień w związku z trwającymi Przypadkami Naruszenia.

2020-06-30 20:00
publikacja
2020-06-30 20:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-30
Skrócona nazwa emitenta
TXM S.A.
Temat
Zmiana zapisów Umowy Restrukturyzacyjnej oraz zgoda Banków na powstrzymywanie się od wykonywania określonych uprawnień w związku z trwającymi Przypadkami Naruszenia.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd TXM S.A. w restrukturyzacji („Spółka”, „TXM”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11 z dnia 30 marca 2020 roku informuje, iż otrzymał od Banków finansujących tj. Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. („PKO”) oraz ING Banku Śląskiego S.A. („ING”) podpisany przez Strony dokument dokonujący okresowych zmian części zapisów umowy restrukturyzacyjnej oraz zgodę na zmiany do zobowiązania Banków do powstrzymywania się od wykonywania określonych uprawnień w związku z trwającymi Przypadkami Naruszenia.

Zmiany w stosunku do wprowadzonych 27 marca 2020 roku to:

• poza spłatą wynikającą z Raportów Tygodniowych (28 tys. PLN) oraz harmonogramowej raty czerwcowej (210 tys. PLN) Banki zawieszają wszystkie inne spłaty regulowane umową w tym wynikające ze spadku zapasu;

• Od lipca 2020 roku Spółka będzie zobowiązana do regulowania odsetek, natomiast spłata odsetek skumulowanych w okresie marzec – czerwiec zostaje zawieszona do 31 sierpnia 2020 roku;

• zawieszeniu ulegają uprawnienia Banków będące wynikiem występujących Przypadków Naruszenia do dnia 31 sierpnia 2020 roku.

Okres obowiązywania zmian do umowy został określony do 31 sierpnia 2020 roku, a w czasie jego trwania Strony dokonają trwałych zmian Umowy Restrukturyzacyjnej w odpowiedzi na nową rzeczywistość rynkową oraz zmodyfikowane prognozy finansowe TXM.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-30 Marcin Łużniak Wiceprezes Zarządu
2020-06-30 Agnieszka Smarzyńska Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki