4,8700 zł
3,62% 0,1700 zł
Toya SA (TOA)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_Prezesa_do_Akcjonariuszy_TOYA_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wybrane_dane_finansowe_Toya_S.A._2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
19_TOYA_SA_Sprawozdanie_z_badania.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_Toya_jednostkowe_2019_podpisane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_TOYA_SA_2019_podpisane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_Toya_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Zalacznik_-_Informacja_Zarzadu_o_dokonaniu_wyboru_firmy_audytorskiej_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Zalacznik_-_Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_dotyczace_Komitetu_Audytu_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Zalacznik_-_Ocena_Rady_Nadzorczej_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody ze sprzedaży 356 783 311 633 82 938 73 035
II. Zysk z działalności operacyjnej 51 865 49 764 12 057 11 663
III. Zysk przed opodatkowaniem 49 763 48 743 11 568 11 424
IV. Zysk netto 40 085 39 246 9 318 9 198
V. Łączne dochody całkowite 39 985 39 200 9 295 9 187
VI. Średnia ważona ilość akcji (w tys. szt.) 75 042 75 042 75 042 75 042
VII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,53 0,52 0,12 0,12
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 33 845 (13 046) 7 868 (3 057)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 407) (2 203) (560) (516)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (32 792) 16 405 (7 623) 3 844
XI. Przepływy pieniężne netto razem (1 354) 1 156 (315) 271
Stan na Stan na Stan na Stan na
31 grudnia 2019 31 grudnia 2018 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018
XII. Aktywa trwałe 81 175 45 753 19 062 10 640
XIII. Aktywa obrotowe 247 782 244 029 58 185 56 751
XIV. Aktywa razem 328 957 289 782 77 247 67 391
XV. Zobowiązania długoterminowe 17 812 2 823 4 182 656
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 101 933 117 732 23 936 27 379
XVII. Kapitał własny 209 212 169 227 49 129 39 356
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List Prezesa do Akcjonariuszy TOYA 2019.pdfList Prezesa do Akcjonariuszy TOYA 2019.pdf List Prezesa do akcjonariuszy TOYA S.A.
Wybrane_dane_finansowe_Toya_S.A._2019.pdfWybrane_dane_finansowe_Toya_S.A._2019.pdf Wybrane dane finansowe TOYA S.A.
19 TOYA SA Sprawozdanie z badania.pdf19 TOYA SA Sprawozdanie z badania.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania TOYA S.A.
Sprawozdanie_finansowe_Toya_jednostkowe_2019_podpisane.pdfSprawozdanie_finansowe_Toya_jednostkowe_2019_podpisane.pdf Sprawozdanie finansowe TOYA S.A. za 2019 r.
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_TOYA_SA_2019_podpisane.pdfSprawozdanie_z_dzialalnosci_TOYA_SA_2019_podpisane.pdf Sprawozdanie z działalności TOYA S.A. za 2019 r.
Oswiadczenie_Zarządu_Toya_2019.pdfOswiadczenie_Zarządu_Toya_2019.pdf Oświadczenie Zarządu o sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu z działalności
Załącznik - Informacja Zarządu o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej 2019.pdfZałącznik - Informacja Zarządu o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej 2019.pdf Informacja Zarządu o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej
Załącznik - Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu 2019.pdfZałącznik - Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu 2019.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej o Komitecie Audytu
Załącznik - Ocena Rady Nadzorczej 2019.pdfZałącznik - Ocena Rady Nadzorczej 2019.pdf Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-26 Grzegorz Pinkosz Prezes Zarządu
2020-03-26 Maciej Lubnauer Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-26 Iwona Banik Główna Księgowa
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • NWZA ws. zmiany uchwały nr 20 ZWZ z 26 czerwca 2019 roku oraz zmiany uchwały nr 21 ZWZ z 26 czerwca 2019 roku, zmienionej uchwałą nr 4 NWZ z 20 stycznia 2020 roku.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.