REKLAMA
PIT 2023

TEN SQUARE GAMES S.A.: wyniki finansowe

2023-11-20 17:03
publikacja
2023-11-20 17:03
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
TSG_raport_3Q23_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. Płatności 335 219 403 488 73 235 86 068
II. Przychody netto 327 954 407 391 71 648 86 901
III. Koszt własny sprzedaży 56 038 50 676 12 243 10 810
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 20 257 68 472 4 426 14 606
V. Zysk (strata) brutto 17 232 70 124 3 765 14 958
VI. Zysk (strata) netto 16 869 59 598 3 685 12 713
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 90 986 115 628 19 878 24 665
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -26 226 -47 138 -5 730 -10 055
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -57 037 -94 095 -12 461 -20 072
X. Aktywa trwałe 285 980 314 138 61 692 66 982
XI. Aktywa obrotowe 215 517 206 570 46 492 44 046
XII. Kapitał własny 310 545 342 465 66 991 73 022
XIII. Zobowiązania długoterminowe 48 866 68 221 10 541 14 546
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 142 087 110 022 30 651 23 459
XV. Liczba akcji (w szt) 7 334 822 7 301 783 7 334 822 7 301 783
XVI. Średniważona liczba akcji (w szt) 7 334 822 7 334 822 7 334 822 7 334 822
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję (PLN/EUR) 2,30 8,16 0,50 1,73
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
XVIII. Przychody 295 001 380 534 64 449 81 172
XIX. Koszt własny sprzedaży 39 069 38 095 8 535 8 126
XX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 20 697 64 991 4 522 13 863
XXI. Zysk (strata) brutto 25 944 69 567 5 668 14 839
XXII. Zysk (strata) netto 27 477 60 909 6 003 12 992
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 87 331 104 414 19 079 22 273
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -26 207 -44 911 -5 725 -9 580
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -48 772 -91 407 -10 655 -19 498
XXVI. Aktywa trwałe 304 852 322 105 65 763 68 681
XXVII. Aktywa obrotowe 190 152 176 391 41 020 37 611
XXVIII. Kapitał własny 310 315 328 947 66 942 70 139
XXIX. Zobowiązania długoterminowe 47 185 65 893 10 179 14 050
XXX. Zobowiązania krótkoterminowe 137 504 103 656 29 663 22 102
XXXI. Liczba akcji (w szt) 7 334 822 7 301 783 7 334 822 7 301 783
XXXII. Średniważona liczba akcji (w szt) 7 334 822 7 334 822 7 334 822 7 334 822
XXXIII. Zysk (strata) na jedną akcję (PLN/EUR) 3,75 8,34 0,82 1,77
2023


2022
Kurs EUR/PLN
- dla danych bilansowych
4,6356


4,6899
- dla danych rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów
pieniężnych
4,5773


4,688
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
TSG raport 3Q23 final.pdfTSG raport 3Q23 final.pdf raport 3q

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-20 Andrzej Ilczuk Prezes Zarządu
2023-11-20 Magdalena Jurewicz Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki