REKLAMA
ZAGŁOSUJ

Szkody po wichurze – jak sobie z nimi radzić?

2012-07-30 06:40
publikacja
2012-07-30 06:40
Silny wiatr, intensywne opady deszczu, a miejscami nawet gradobicie, które ostatnio wystąpiły w Polsce zniszczyły nie tylko prywatne domy i samochody. Poczyniły także olbrzymie szkody w mieniu przedsiębiorstw. Podpowiadamy, jak radzić sobie ze skutkami wichur.

ubezpieczenie
Źródło: Thinkstock


Wyładowania atmosferyczne spowodowały spięcia w instalacjach elektrycznych, które doprowadziły do uszkodzenia sprzętu AGD i RTV gospodarstw domowych oraz firm. Silny wiatr pozrywał dachy w budynkach, a grad zniszczył wiele samochodów. W sytuacji, gdy osoby prywatne i firmy nie miały do czynienia z powodzią lub zniszczeniami na szerszą skalę, a dodatkowo nie były ubezpieczone, pozostaje im liczyć tylko na siebie. Usuwanie skutków wichury będą musieli ponieść na swój koszt.

Jak postępować, gdy mieliśmy ubezpieczenie?


Ubezpieczenie powinno być podstawowym instrumentem chroniącym interes majątkowy zarówno gospodarstwa domowego, jak i przedsiębiorcy. Zabezpiecza ono przede wszystkim przed finansowymi konsekwencjami usunięcia szkód. Jednak ubezpieczony musi również pamiętać o kilku zasadach, które ułatwią jego kontakt z ubezpieczycielem.

1. Uważaj, aby nie pogorszyć zniszczenia

Zobacz także:
powódź
Ubezpieczenie na wypadek powodzi
Poszkodowany ubezpieczony jest zobowiązany do tego, aby zabezpieczyć zniszczone mienie przed dalszą degradacją. Chodzi o to, aby wynieść zniszczone rzeczy z budynków, wypompować wodę z zalanych piwnic, czy też przykryć plandeką budynki, z których został zerwany dach nie czekając przy tym na pojawienie się pracownika ubezpieczalni. Koszt takich zabezpieczeń ponosi ubezpieczyciel w granicach sumy ubezpieczenia. Podczas tych czynności należy jednak, dla celów dowodowych zrobić dokumentację zdjęciową. Wystarczy, że będą to zdjęcia np. z telefonu komórkowego.

Warto pamiętać o tym, że nie zastosowanie przez ubezpieczonego dostępnych mu środków w celu ratowania mienia lub jego zabezpieczenia może spowodować zwolnienie z odpowiedzialności ubezpieczyciela. Firma ubezpieczeniowa może bowiem udowodnić, że przedsiębiorca dopuścił się umyślnego i rażącego niedbalstwa.

2. Sam spróbuj oszacować szkody

Po zabezpieczeniu zniszczonego majątku, ubezpieczony powinien zrobić spis powstałych w wyniku nawałnicy strat, do których warto dołączyć zrobione wcześniej zdjęcia (nawet przy pomocy aparatu w telefonie komórkowym). Warto także postarać się o uzyskanie od służb ratowniczych biorących udział w ratowaniu majątku, stosownego zaświadczenia o przeprowadzonej akcji ratowania i zabezpieczania mienia oraz poniżonych przez przedsiębiorcę strat. Taki dokument ma wartość dokumentu urzędowego i ma dużą moc w procesie dowodowym.

3. Zgłoś szkodę ubezpieczycielowi

Zgłoszenie szkody może nastąpić w oddziale firmy ubezpieczeniowej lub dokonane telefonicznie, poprzez infolinię. Szkodę z ubezpieczenia nieruchomości można również zgłosić w najbliższym miejscu zamieszkania ubezpieczonego w przedstawicielstwie ubezpieczyciela. Niezależnie od tego, do której jednostki wpłynęło zgłoszenie, ubezpieczyciel powinien podjąć i przekazać właściwej komórce postępowanie likwidacyjne szkody.

problem z długami»Mam kredyty i nie mogę ich spłacić
Warto pamiętać także o czasie, w jakim należy zgłosić szkodę do ubezpieczyciela. Najlepiej zrobić to niezwłocznie po nastąpieniu szkody, jednak zwykle jest to termin 3 - 7 dniowy, w zależności od ubezpieczyciela i rodzaju o.w.u. Jeżeli będziemy zwlekać ze zgłoszeniem szkody do ubezpieczyciela i to spowoduje, że mienie ubezpieczonego ulegnie dalszemu pogorszeniu, wówczas zakład ubezpieczeniowy może zmniejszyć wysokość odszkodowania.

4. Likwidacja szkody, jak się zachować

Proces likwidacji szkody to czas od momentu zgłoszenia zniszczenia do ubezpieczyciela, do chwili wypłaty sumy odszkodowania. Przy mniejszych szkodach stosowana jest tzw. uproszczona procedura likwidacji, która polega na uznaniu rozmiaru szkody zawartej przez ubezpieczonego w jego zgłoszeniu i w przedstawionej przez niego dokumentacji.

Cały ciężar weryfikacji zgłoszenia szkody spoczywa na ubezpieczycielu. W tym celu przeprowadzi on oględziny uszkodzonego lub całkowicie zniszczonego mienia ubezpieczonego, a ten z kolei ma obowiązek udostępnić rzeczoznawcy ubezpieczeniowemu ocenę zniszczonego mienia.  Dodatkowo poszkodowany powinien pokazać sporządzone przez siebie dokumenty potwierdzające poniesioną szkodę na swoim mieniu. Przydatne będą również zdjęcia sprzed przejścia nawałnicy.

Przydatne mogą być również oświadczenia świadków, posiadane rachunki i paragony potwierdzające koszty związane z usuwaniem skutków żywiołu, a także dokumentujące nakłady poniesione na remont i odbudowę budynków.

 »Powódź - jak uzyskać odszkodowanie? 

Niestety część zakładów ubezpieczeniowych po dokonaniu oględzin samodzielnie sporządza kosztorys naprawy. I dopiero po tym fakcie na jaw wychodzą nieścisłości pomiędzy raportem ubezpieczonego i rzeczoznawcy. W takich przypadkach prawie zawsze dochodzi do odwołania się poszkodowanego w wyniku nawałnicy od decyzji ubezpieczyciela.

5. Odszkodowanie, czyli za co naprawić powstałą szkodę?

Sposób naprawienia szkody może przybrać różne formy w zależności od rozmiaru szkody (częściowa, całkowita). Wysokość otrzymanego odszkodowania zależy od wariantu wykupionego przez gospodarstwo domowe lub przedsiębiorcę ubezpieczenia. Ubezpieczyciele w różny sposób wyceniają powstałe szkody i na tej podstawie ustalają wysokość odszkodowania. I tak na przykład - w zależności od wariantu ubezpieczenia domu czy mieszkania – regułą jest podział na ubezpieczenie mienia w wartość rzeczywistej (procentowy stopień zużycia określony w o.w.u.) oraz w wartości odtworzeniowej (nowej; realny koszt związany z doprowadzeniem rzeczy uszkodzonej do stanu sprzed szkody, bez stosowania stopnia zużycia). W wyniku szkód spowodowanych gradobiciem albo przez spadające konary drzew i gałęzie na ustalenie wysokości odszkodowania wpływ będą miały zapisy o.w.u.

Jeżeli z winy lub zaniedbania ubezpieczonego, w wyniku działania silnego wiatru, zostanie wyrządzona szkoda osobie trzeciej, pomocne może okazać się ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

Barbara Sielicka
Zuzanna Brud

Bankier.pl

Źródło:
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (1)

dodaj komentarz
~Toster3d
Jak sobie z nimi radzić? Napisz podanie do wszechmogących socjalistów w 5 minut, wyczarują ci pieniądze i będziesz mógł dalej cieszyć się życiem.
Powyższe zdanie niezle by się nadawało na propagandowy zwrot w TV.

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki