REKLAMA

Spór o nakazy zapłaty na podstawie weksla. Senat przyjął nowelizację KPC

2021-07-23 16:11
publikacja
2021-07-23 16:11
Spór o nakazy zapłaty na podstawie weksla. Senat przyjął nowelizację KPC
Spór o nakazy zapłaty na podstawie weksla. Senat przyjął nowelizację KPC
fot. 12photography / / Shutterstock

Senat opowiedział się w piątek za nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego, która uzupełnia zapisy chroniące konsumentów m.in. o kwestie sporów o nakazy zapłaty na podstawie weksla, wprowadzając do niej wcześniej siedem poprawek głównie o charakterze legislacyjnym.

Za ustawą wraz z poprawkami głosowało 97 senatorów, nikt nie głosował przeciwko, ani nie wstrzymał się od głosu. Ze względu na wprowadzone zmiany ustawa wróci teraz do Sejmu.

Nowelizacja została przygotowana przez resort sprawiedliwości. Zmiany w ustawie zakładają, że w sytuacji, w której konsument zostanie pozwany na podstawie weksla, który wystawił np. bankowi, sąd będzie musiał z urzędu zbadać umowę będącą podstawą wystawienia weksla pod kątem nieuczciwych postanowień.

Jak wskazano w uzasadnieniu noweli, obecne przepisy dotyczące wydawania nakazów zapłaty na podstawie weksla przeciwko konsumentowi zniechęcają go do podjęcia obrony w sporze zapoczątkowanym przez stronę silniejszą, taką jaką jest np. bank. "Zaproponowane zmiany doprowadzą do złagodzenia wymagań w tym zakresie, a ponadto zobowiążą sądy do weryfikacji umowy, której roszczenia zostały zabezpieczone wekslem pod kątem klauzul niedozwolonych" - uzasadniano.

Nowela przewiduje też, że konsument w takim sporze będzie miał wydłużony termin do wniesienia zarzutów (do miesiąca na terenie Polski), natomiast opłata sądowa od zarzutów konsumenta nie będzie mogła wynosić więcej niż 750 zł. "Dzięki nowym rozwiązaniom konsumenci i inne strony procesu cywilnego, będą mogli korzystać z porównywalnego w całej UE poziomu ochrony swoich praw" - wskazano.

Konieczność stworzenia dla sądu możliwości dokonania kontroli treści umowy wraz z deklaracją wekslową - tak, aby wykluczyć, że zawiera ona nieuczciwe warunki umowne - wynika z wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

"Głównym punktem nowelizacji w związku z wyrokami TSUE jest nałożenie na stronę powodową obowiązku dołączenia do pozwu umowy, z której wynika roszczenie zabezpieczone wekslem wraz z deklaracją wekslową i załącznikami, jeżeli dłużnikiem jest konsument. Z uwagi na okoliczność, że niedozwolone klauzule mogą znajdować się nie tylko w samej umowie, ale również w deklaracji wekslowej i załącznikach, projekt przewiduje obowiązek dołączenia również tych dokumentów" - głosi uzasadnienie nowelizacji.

Przyjęte rozwiązania mają też umożliwić oddanie pisma procesowego, z zachowaniem terminu, w placówce dowolnego operatora pocztowego świadczącego usługi powszechne. "Oddanie pisma procesowego – w formie przesyłki poleconej – w placówce każdego operatora pocztowego w Polsce, będzie równoznaczne z wniesieniem go do sądu" - przewidziano.

Zmiany przewidują ponadto doprecyzowanie regulacji dotyczącej wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniach sądowych. "Osoba ubiegająca się o pomoc prawną będzie mogła uzyskać zwrot poniesionych kosztów tłumaczenia dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o przyznanie prawa pomocy" - wskazano.(PAP)

autorka: Sonia Otfinowska

sno/ jann/

Źródło:PAP
Tematy
Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki