REKLAMA

Spółki zbiorą więcej pieniędzy. Inwestor będzie miał 4 dni do namysłu

Michał Kubicki2022-08-12 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2022-08-12 06:00
Spółki zbiorą więcej pieniędzy. Inwestor będzie miał 4 dni do namysłu
Spółki zbiorą więcej pieniędzy. Inwestor będzie miał 4 dni do namysłu
fot. fauxels / / Pexels

W Polsce wreszcie wprowadzono przepisy ustawowe dotyczące finansowania społecznościowego. Regulacja popularnego crowdfundingu i wprowadzenie przejrzystych zasad nadzoru i kontroli to krok w dobrą stronę. Ponadto podwyższono limit kwoty, którą firmy mogą zbierać bez prospektu. Dzięki temu Wisła Kraków czy KTS Weszło mogłyby liczyć na dużo większy kapitał. 

Wakacje kredytowe zajęły większość medialnej uwagi dotyczącej ustawy, która je wprowadziła. Podpisana 14 lipca przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę „ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom” oprócz ulgi w spłacie rat wprowadziła także, a może przede wszystkim, regulacje dotyczące m.in. popularnego crowdfundingu inwestycyjnego.

Trzeba podkreślić, że prace legislacyjne znacznie przyspieszyły, kiedy zdecydowano się umieścić w projekcie ustawy także rozwiązania dotyczące pomocy osobom spłacającym złotowe kredyty hipoteczne. Wcześniej proces uchwalenia ustawy, która miała wdrożyć unijne przepisy, przeciągał się z kwartału na kwartał i ostatecznie zakończył się rok później w stosunku do początkowych planów.

Oferta specjalna Finax dla czytelników Bankier.pl

Finax to robodoradca, który daje Ci możliwość prostego i zautomatyzowanego inwestowania. Więcej na ten temat pisaliśmy w tekście „Finax uczy inwestowania na giełdzie".

Finax wraz z Bankier.pl przygotował promocję dla naszych Czytelników: kupon na 20 euro, którym można zasilić inwestycję! Z oferty mogą skorzystać nowi użytkownicy Finax, tj. tacy, którzy dotychczas nie dokonywali w serwisie rejestracji i nie posiadali w nim konta.

Co trzeba zrobić, aby otrzymać voucher?

  1. Zarejestrować się na stronie promocji www.bankier.pl/finax i zaznaczyć wymagane zgody. Potwierdzić rejestrację.
  2. Wypełnić ankietę i założyć konto Finax.
  3. Zweryfikować swoją tożsamość i wpłacić minimum 100 zł na swoje konto.

Po potwierdzeniu przez Finax wykonania ostatniej czynności poprosimy o uzupełnienie danych i wyślemy kod, którym można zasilić swoje konto na kwotę 20 euro. Z oferty można skorzystać tylko do 16 sierpnia 2022 r., a liczba kuponów jest ograniczona!

Pamiętaj, że w promocji biorą udział tylko wnioski, które zostały złożone za pośrednictwem strony www.bankier.pl/finax, po rejestracji! Jeśli będziesz chciał wypłacić środki przed upływem 3 miesięcy od założenia konta, Finax może potrącić wartość kuponu, czyli 20 euro, z salda Twojego konta.

Szczegóły znajdziesz a stronie www.bankier.pl/finax

Dotychczas przepisy nie określały ani nie reglamentowały zasady świadczenia usług przez dostawców finansowania społecznościowego. Dopuszczona była działalność podmiotów określanych mianem "platform crowdfundingowych", która ograniczała się wyłącznie do prowadzenie działalności promocyjnej, związanej z ofertami publicznymi w rozumieniu odpowiedniej ustawy i przy uwzględnieniu zasady swobody działalności gospodarczej. 

Ostatecznie od 29 lipca 2022 r. obowiązuje w Polsce pierwszy akt prawny regulujący kwestię crowdfundingu i działalności platform crowdfundingowych oraz implementujący unijny porządek prawny wprowadzony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady. Unijne przepisy, które weszły w życie 10 listopada 2021 r., narzuciły ramy prawne, które zrewolucjonizowały zasady prowadzenia ofert publicznych przy udziale platform crowdfundingowych.

OBLIGACJE OSZCZĘDNOŚCIOWE

50 pytań i odpowiedzi. Poradnik (nie tylko) dla początkujących

OBLIGACJE OSZCZĘDNOŚCIOWE

Czy obligacje detaliczne są bezpieczne? Czy chronią przed inflacją? Odpowiadamy na 50 najczęstszych i najważniejszych pytań o propozycję Skarbu Państwa dla oszczędzających. Pobierz e-book bezpłatnie lub kup za 20 zł.
Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl

Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza:
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Podaj kod w formacie xx-xxx!
Pole wypełnione niepoprawnie!

Crowdfunding to rozwiązanie, które zapewnia małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP), w szczególności spółkom typu start-up, alternatywny dostęp do finansowania. Realizowane jest ono za pośrednictwem specjalnej platformy internetowej przez dostawcę usług crowdfundingowych. Zakłada pozyskiwanie kapitału przez właściciela projektu od wielu inwestorów w zamian m.in. za akcje, udziały czy obligacje.

Rozporządzenie unijne dotyczy działalności platform pożyczkowych i inwestycyjnych. Nie ma zastosowania do tych, które obsługują osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz działające w modelu donacyjnym (tu dalej trzeba posiłkować się przepisami ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych). Polska ustawa pełni funkcję wdrożeniową europejskich ujednoliconych regulacji, a przede wszystkim ustala "organ właściwy" do wydawania zezwoleń na działalność takich platform, gdzie za akcje zbiera się kapitał na rozwój. 

Z raportu „Crowdfunding udziałowy 3.0” opracowanego przez dr. Artura A. Trzebińskiego we współpracy ze Związkiem Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) wynika, że to spółki akcyjne były najczęstszą formą prawną wykorzystywaną przy emisjach crowdfundungowych. Z 85 przeprowadzonych w 2021 r. (77 zakończonych) aż 66 miało właśnie taką formę, a w 14 przypadkach były to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W całym 2021 roku pozyskano w tych emisjach 123,7 mln zł.

Wartość i liczba zakończonych emisji crowdfundingowych w latach 2012-2021, "Crowdfunding udziałowy 3.0 "

Według analizy KNF „Rynek ofert publicznych akcji oraz dłużnych papierów wartościowych w Polsce w 2021 r.” to Crowdway był liderem pod względem wartości zebranego kapitału w emisjach akcji (40,82 mln zł). Dalej był Crowdconnect (28,42 mln zł) i Bessfund (17,39 mln zł). Ten ostatni z kolei przeprowadził najwięcej emisji crowdfundingu udziałowego, bo 22, drugi Crowdway miał ich na swoim koncie 20. 

Najważniejsze regulacje

Wprowadzone przepisy to przede wszystkim nowe prawa i obowiązki uczestników crowdfundingu oraz wyższe kwoty, które w ramach bezprospektowych emisji mogą zbierać spółki. Ustawa ściśle koresponduje z unijnym rozporządzeniem i wprost odnosi się do jego ramowych rozwiązań.

Po pierwsze podmioty świadczące odpowiednie usługi finansowania społecznościowego muszą postarać się o zezwolenie od KNF-u. Stosowny formularz (na razie w wersji roboczej, z uwagi na prace unijnych urzędników nad jednolitą formą techniczną takiego dokumentu) Komisja umieściła już na swojej stronie. Platformy crowdfundingowe mają czas do 10 listopada 2022 r. by uzyskać stosowne zezwolenie. Według wspomnianego raportu ZPF , na koniec 2021 r. w Polsce działało 16 takich platform.

Po drugie jasno sprecyzowano, że zarówno wydawaniem zezwoleń, jak i nadzorem nad tym segmentem rynku kapitałowego zajmuje się Komisja Nadzoru Finansowego. Ma ona uprawnienia do przeprowadzania kontroli, żądania udostępnienia dokumentacji czy udzielenia wyjaśnień dotyczących przestrzegania przepisów. KNF uzyskała środki nadzorcze nakładane w drodze decyzji jak np. wstrzymanie biegu oferty finansowania, odwołanie członka zarządu podmiotu odpowiedzialnego za naruszenie przepisów, kary pieniężne z górnymi limitami liczonymi w milionach złotych.

Po trzecie osoby angażujące swój kapitał poprzez platformy crowdfundingowe podzielono na dwie grupy: doświadczonych oraz niedoświadczonych. Klasyfikacja zależy od szczegółowej oceny inwestora według kryteriów opisanych w załączniku do unijnego rozporządzenia. Zaliczenie osoby fizycznej do grona doświadczonych inwestorów to m.in. określony poziom rocznych zarobków (dochód brutto 60 ty. euro), doświadczenie zawodowe w sektorze finansowym czy określona aktywność transakcyjna na rynkach finansowych.

Do określenia tych parametrów platformy wprowadzą obowiązkowe ankiety. Tak będzie np. w Crowdway – co potwierdziła Katarzyna Jeznach, communications manager serwisu.

Idą za tym pewne ułatwienia formalne, np. przy inwestycjach przekraczających określone poziomy zaangażowania, ale wiążą się też z innym katalogiem ochrony. Inwestor niedoświadczony ma przejść test wiedzy, do którego przeprowadzenia zobowiązanych jest podmiot prowadzący platformę crowdfundingową. Najważniejszym novum jest wprowadzony czterodniowy okres „do namysłu”, w czasie którego inwestor niedoświadczony może zrezygnować z inwestycji.

„Wprowadzenie dodatkowych środków ochrony inwestorów w tym zakresie należy ocenić pozytywnie. Oczywiście wprowadzanie dodatkowych wymogów nie zagwarantuje nigdy samo w sobie stuprocentowego bezpieczeństwa klientów, ale z pewnością wpływa na wzrost poziomu ochrony” – przypomniał Jacek Barszczewski, rzecznik KNF.

"Jest to wyjście naprzeciw interesowi inwestora, który może wycofać się z inwestycji. W praktyce do tej pory były to naprawdę pojedyncze przypadki, w których inwestorzy zwracali się do spółki z decyzją o wycofaniu zapisu na akcję podczas trwającej emisji" - mówi prezes Crowdway Marcel Rowiński.

Po czwarte to przejrzystość i prostota komunikacji między wszystkimi stronami finansowania społecznościowego. Niezależnie od przyznanej kategorii każdy inwestor otrzyma od dostawcy usług arkusz kluczowych informacji inwestycyjnych. Powinny być one przekazane w zwięzłej formie (wersja papierowa to max 6 stron A4). Również informacje marketingowe powinny być jasne, rzetelne, niewprowadzające w błąd oraz spójne z informacjami zawartymi w arkuszu kluczowych informacji inwestycyjnych.

"Podobają nam się wszystkie zapisy zwiększające ochronę inwestora, uważamy, że to nie są utrudnienia, tylko długofalowe ułatwienia budujące większe zaufanie inwestorów" - komentuje Arkadiusz Regiec, prezes Beesfund.

Więcej pieniędzy 

Po piąte i może najważniejsze dla właścicieli projektów. Emitenci będą mogli prowadzić na licencjonowanych platformach crowdfundingowych oferty publiczne o wartości do 2,5 mln euro, a po 10 listopada 2023 r., nawet o wartości do 5 mln euro bez konieczności sporządzenia prospektu. Dotychczas limit wynosił 1 mln euro do pozyskania w jednej emisji. Można będzie spodziewać się kolejnych rekordów dotyczących wysokości poszczególnych emisji.

To duża zmiana i być może szansa dla biznesów potrzebujących większego kapitału. Jak mówi Marcel Rowiński, prezes Crowdway, spółki były już zainteresowane takimi sumami. O nowym typie emitentów mówi z kolei Arkadiusz Regiec z Bessfund.

„Już wcześniej pojawiały się spółki, które były zainteresowane większą emisją, tj. w okolicach 2-2,5 mln euro, którym pozwalałoby to na finansowanie rozwoju biznesu. Dodatkowo zwiększenie limitu niejako otworzy możliwość realizacji projektów dla spółek np. z branży nieruchomości” – tłumaczy Rowiński.

"Podniesienie limitu spowoduje pojawienie się nowego typu emitentów. Większe, bardziej dojrzałe spółki, firmy rodzinne, spółki dywidendowe. Projekty nieruchomościowe, większe projekty OZE" komentuje Regiec. 

„Zwiększenie limitów było szeroko dyskutowane i wyczekiwane przez rynek. Czas pokaże, jakie będą skutki tych zmian. Oceniamy, że crowdfunding ma potencjał rozwoju i będzie trwałym elementem rynku finansowego”- powiedział z kolei Jacek Barszczewski z KNF.

Wśród przeprowadzonych emisji, według raportu „Crowdfunding udziałowy 3.0”, najwięcej udało się zebrać do tej pory spółce Start Space z branży marketingowej, ale były też sukcesy ofert KTS Weszło Krzysztofa Stanowskiego, Kombinatu Konopnego założonego przez Macieja Kowalskiego czy Alemibku i Teńczyńskiej Okovity sygnowanych biznesowym zacięciem Janusza Palikota. Pieniądze zbierała też Wisła Kraków na spłatę zadłużenia. Na liście jest również notowany na NewConnect United Label z branży gamingowej, który ochoczo korzysta z tego źródła pozyskiwania kapitału.

Crowdfunding udziałowy 3.0

To właśnie ten sektor był najliczniej reprezentowany w ubiegłym roku na platformach crowdfundingowych - 18 podmiotów (23-proc. udział). W dalszej kolejności były spółki z branży IT (aplikacje mobilne, e-commerce i tworzenie oprogramowania) – 12 podmiotów (13 proc.) – oraz branży konopnej – 7 podmiotów (16 proc.) – informuje raport ZPF. W 2021 r. gaming zebrał w sumie 28,7 mln zł.

Wśród growych emitentów crowdfundigowych było w ostatnich latach wiele spółek, które później udały się na NewConnect. To m.in. Road Studio, Render Cube, Incuvo, Iron Wolf Studio, Polyslash, Atomic Jelly czy Punch Punk Games.

Nadzieja na lepszą przyszłość

Jednak to wszystko przeszłość, a nowe przepisy są szansą, aby crowdfunding jeszcze rozwinął skrzydła i pomógł w trudnym finansowaniu, często innowacyjnych i ciekawych projektów, ale obarczonych większym ryzykiem niepowodzenia komercyjnego, którym trudno pozyskać kapitał w inny sposób. Spółek i pomysłów do sfinansowania jest wiele, jak np. studio, które pracuje nad grą będącą symulatorem życia papieża - „Pope Simulator”, inne spółki oferują np. terapię osobom starszym za pośrednictwem urządzeń VR czy aplikację do umawiania się na wspólny trening piłkarski.

Początek roku 2022 r. nie był zbyt bogaty w oferty ze względu na bessę na rynkach finansowych. To sytuacja obserwowana także na GPW, gdzie liczba nowych ofert publicznych właściwie zamarła, a prace nad prospektami w KNF zostały zawieszone. Tylko w ostatnim czasie wstrzymano oferty publiczne Desy, Komeksu czy spółki Dr Irena Eris. Crowdfunding nie był wyjątkiem.

„Zmiany, które nadchodzą na rynku, spowodują ożywienie i zwiększenie zainteresowania tą formą inwestowania. Pozostaje pytanie, czy rynek zacznie się odradzać pod koniec 2022, czy dopiero w 2023 roku. Pierwszy kwartał był bardzo słaby dla całego rynku, nieco lepiej wyglądał już drugi kwartał, a na jesieni pojawią się kolejne emisje, do których spółki przygotowują się już teraz” – mówi dla Bankier.pl Marcel Rowiński, prezes Crowdway.

"To najtrudniejszy rok od kilku lat, spadły kwoty pozyskane, zmniejszają się wyceny, marzec po wybuchu wojny na Ukrainie był miesiącem całkowicie straconym. Robimy swoje, w pierwszym półroczu pomogliśmy przeprowadzić 13 emisji (6 emisji przeprowadzono na pozostałych 15 platformach, 8 self emisji)" - komentuje prezes Beesfund, ale też patrzy w przyszłość. 

"Finansowanie społecznościowe dzięki nowym regulacjom będzie się rozwijać, spółki potrzebują kapitału, zwłaszcza przy pogarszających się warunkach kredytowych" - dodaje. 

Przepisy ustawy obowiązują dopiero od dwóch tygodni, a do listopada na dopełnienie formalności jest sporo czasu, chociaż jak zaznacza rzecznik KNF Jacek Barszczewski, w Brukseli trwają prace nad przedłużeniem okresu przejściowego o kolejny rok.

„Dotychczas do UKNF wpłynął jeden wniosek. Może to wynikać z faktu, że obecnie toczą się prace Komisji Europejskiej nad przedłużeniem okresu przejściowego do listopada 2023 r. Przygotowany przez UKNF formularz bazuje na projekcie RTS-u licencyjnego (regulacyjnych standardów technicznych do unijnego rozporządzenia, przyp. red.), nad którym prace są na finalnym etapie. Po wejściu w życie tej regulacji będzie ona miała pierwszeństwo, jednak zakładamy, że nie będzie istotnie różnić się od przygotowanego przez nadzór wniosku. Jeśli takie zmiany będą, zaktualizujemy nasz formularz” – informuje Barszczewski.

„Zezwolenie jest udzielane po przeprowadzeniu postępowania, w którym organ nadzoru może wezwać do przestawienia dodatkowych informacji. Zgoda Komisji na świadczenie usług finansowania społecznościowego, nawet wydana przed wejściem w życie RTS-a licencyjnego, nie przestanie obowiązywać” – doprecyzowuje.

Według raportu dr Trzebińskiego przez cały okres istnienia rynku crowdfundingu udziałowego w Polsce udało się przeprowadzić kampanie o wartości 308 mln zł. W tym ponad 34 mln zł było pozyskanych w ramach emisji przeprowadzonych bezpośrednio przez spółki, natomiast około 277 mln zł we współpracy spółek z platformami crowdfundingowymi.

Źródło:
Michał Kubicki
Michał Kubicki
redaktor Bankier.pl

Redaktor działu Rynki Bankier.pl. Absolwent finansów i rachunkowości na UMCS w Lublinie. W czasie studiów zainteresował się giełdą i rynkami finansowymi, które to zainteresowania rozwinął na SGH w Warszawie na kierunku Bankowość Inwestycyjna. Na co dzień obserwuje notowania warszawskiej giełdy, by przekazać czytelnikom portalu najważniejsze informacje z parkietu oraz przybliżyć istotne wiadomości ze spółek. tel.728 927 242

Tematy
Najlepsze lokaty na 100 000 zł – wrzesień 2022 r.

Najlepsze lokaty na 100 000 zł – wrzesień 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Crowdfunding - finansowanie społecznościowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki