Smart cities w Polsce? Wystarczy się rozejrzeć!

2021-12-07 14:40
publikacja
2021-12-07 14:40
Smart cities w Polsce? Wystarczy się rozejrzeć!
Smart cities w Polsce? Wystarczy się rozejrzeć!
/ Unsplash

Inteligentne miasta to już nie odległa przyszłość, tylko realne działania, które się toczą tu i teraz w wielu miejscach w Polsce. Ich celem jest poprawa jakości życia mieszkańców, chociaż nie zawsze wiąże się to z efektownymi rozwiązaniami technologicznymi. Zmiany często są niewidoczne, a ludzie zauważają dopiero efekty ich wdrożenia. W budowie smart cities polskie miasta wspierają firmy technologiczne, które – jak Huawei – mają ogromne doświadczenie w prowadzeniu takich projektów na całym świecie.

Inteligentna energetyka, automatyczne usługi w urzędach, wszystko dostępne przez internet i regulowane cyfrowo – od podlewania miejskich trawników, przez sterowanie ruchem, aż po systemy dbające o jakość powietrza. Czy takie właśnie masz skojarzenia, gdy słyszysz termin „inteligentne miasto”?

Z dużym prawdopodobieństwem zakładam, że tak. Nie jest to w żadnym razie niewłaściwe – tyle że dość pobieżne i wynika z przekazów kultury masowej, które miasta przyszłości pokazują zwykle od strony automatyki i robotyzacji. To widowiskowe, jednak nie do końca prawdziwe.

Czym są smart cities?

Jak czytamy na stronach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: „Termin ten ma wiele definicji, jednak większość utożsamia smart city z miastem o strategii rozwoju stawiającej na kreatywność, otwartość na innowacje i elastyczność, rozumianą jako umiejętność szybkiego dostosowywania się do uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych. »Inteligentne« miasta opierają swoją strategię na zastosowaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w obszarach takich jak: gospodarka, środowisko, mobilność i zarządzanie. Wszystko to z myślą o poprawie standardu życia mieszkańców i zwiększeniu ich udziału w podejmowaniu istotnych decyzji”.

Mamy więc punkt wyjścia – miasto, które ma strategię rozwoju realizującą konkretne cele, opartą na nowych technologiach. Te technologie umożliwiają zbieranie danych i ich analizę, co pozwala na wdrożenie rozwiązań zaspokajających potrzeby mieszkańców i realizujących przyjętą strategię. Oba te procesy wzajemnie się uzupełniają i zachodzą jednocześnie.

Smart cities – odsłona trzecia

Myślenie o inteligentnych miastach przez lata ewoluowało. Na początku obejmowało działania najbardziej zbliżone do wspomnianej na początku wizji rodem z filmów science fiction. Inwestowanie w widowiskowe urządzenia elektroniczne, które służyły nie tyle rozwojowi i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców, ile pozwalały się wyróżnić wśród innych albo wręcz miały poprawić wizerunek lokalnych władz. To można nazwać okresem smart cities 1.0.

Potem nastąpiła zmiana myślenia. Samorządy wyszukiwały i wdrażały rozwiązania mające na celu rzeczywistą poprawę życia mieszkańców. Istotny był efekt, skuteczność, zmiana na lepsze, a nie sama technologia. To w tym czasie powstawały masowo hot spoty oferujące bezpłatny internet dla mieszkańców, inteligentne czujniki i sterowniki ułatwiające sterowanie ruchem ulicznym i rozwiązania z zakresu cyfrowej energetyki, umożliwiające realizację celów klimatycznych. To były smart cities 2.0. Takie myślenie było jednak nieco zbliżone do etapu pierwszego, bo mimo skuteczności rozwiązań potrzeby obywateli wciąż nie były wprost na pierwszym planie.

Dziś idea inteligentnych miast weszła na trzeci poziom. Smart cities 3.0 to inteligentne miasta obywatelskie. Otwarte na zaangażowanie i pomysły samych mieszkańców. Władze tworzą przestrzeń, która umożliwia wykorzystanie tego potencjału. Nie oznacza to oczywiście odejścia od idei z poziomu 2.0, wciąż tworzy się dużo rozwiązań stricte technologicznych, ale współczesne smart cities to głównie projekty rozwiązujące problemy społeczne, podnoszące tematykę ekologiczną, edukacyjną, charakteryzujące się bardzo inkluzywnym podejściem władz do obywateli i obywateli do siebie nawzajem.

Miasta zrównoważone

Problem walki ze zmianami klimatycznymi to jeden z priorytetów rozwoju współczesnych smart cities. W idei zrównoważonego rozwoju gospodarka energetyczna zajmuje poczesne miejsce. Chodzi tu zarówno o ograniczenie jej wpływu na środowisko, czyli ograniczanie zużycia przez oszczędne technologie i racjonalne zarządzanie czy większe wykorzystanie odnawialnych źródeł, jak i o dążenie do obniżenia jej kosztów, co prowadzi do poprawienia poziomu życia mieszkańców.

– Współczesne technologie mogą wspierać cele ekologiczne miast na wielu płaszczyznach. Mogą to być rozwiązania produkujące energię elektryczną ze źródeł odnawialnych, np. instalacji fotowoltaicznej współtworzonej przez mieszkańców – członków spółdzielni. Istotne jest też systemowe wsparcie przedsiębiorczości oraz lokalnej innowacyjności na rzecz projektów ekologicznych czy zwiększających inkluzywność. Dzięki technologiom smart city możliwe będą: usprawnienie ruchu kołowego w mieście, redukcja zużycia energii elektrycznej dzięki systemowi inteligentnego oświetlenia czy popularyzacja sensorów monitorujących jakość powietrza lub wody. W dalszej kolejności można pomyśleć o rozwiązaniach upłynniających ruch drogowy poprzez inteligentną sygnalizację świetlną, a także system informowania o dostępnych miejscach parkingowych – komentuje Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji Huawei Polska.

Kluczowa komunikacja w mieście…

Dla realizacji projektów smart cities z punktu widzenia technologicznego najistotniejsze są dane, które pozwalają na ocenę potrzeb i realizację, a potem zarządzanie poszczególnymi elementami, głównie infrastruktury, choć nie tylko. Ogromne ilości tych danych płyną od urządzeń i do nich, a do tego potrzebna jest wydajna sieć o dużej przepustowości, w większości przypadków oparta na transmisji bezprzewodowej (chociażby w przypadku pojazdów komunikacji miejskiej).

– Ogromnym impulsem do przyspieszonego rozwoju smart cities będzie z pewnością upowszechnienie sieci komórkowej 5G, która pozwala na podłączenie i efektywną pracę wielu urządzeń na jednym obszarze. Przykładem mogą być systemy inteligentnego zarządzania ruchem, które monitorują zatory na drogach i wykorzystują sztuczną inteligencję oraz uczenie maszynowe do identyfikowania problemów i dopasowywania np. sygnalizacji świetlnej do aktualnej sytuacji – mówi Ryszard Hordyński.

Sieć piątej generacji to także ogromne możliwości w zakresie bezpieczeństwa publicznego (kamery, alarmowanie o wypadkach, dane na temat stanu zdrowia poszkodowanych pobierane z czujników w karetkach itp.). Inteligentne budynki, transport publiczny, pojazdy autonomiczne (choćby autobusy miejskie), automatyczne systemy parkingowe – to tylko część rozwiązań, w których 5G przynosi prawdziwą rewolucję. Wszystko może się teraz komunikować z niewiarygodną prędkością, małymi opóźnieniami i bez przywiązania do kabla, co skutkuje bardziej wydajnymi systemami i oszczędnością zasobów.

…i przemyśle

Miasta są częścią obiegu gospodarczego, dlatego konieczne jest podkreślenie jeszcze jednego elementu wpływającego na rozwój smart cities. Jednocześnie z inteligentnymi miastami rozwija się bowiem inteligentny przemysł, określany jako przemysł 4.0 lub czwarta rewolucja przemysłowa (po mechanizacji, elektryfikacji i cyfryzacji).

– Przemysł 4.0 to system, w którym poszczególne elementy produkcji są zintegrowane i współpracują ze sobą najbardziej efektywnie, co jest możliwe dzięki szybkiemu transferowi danych. Mamy więc pełną automatyzację i nieograniczone możliwości kontroli oraz analityki działania przemysłu, w tym obszarów takich jak efektywność energetyczna czy logistyka. A od tego tylko krok do smart cities – to przecież w miastach lub na ich obrzeżach leży większość zakładów przemysłowych. Bez wzajemnej komunikacji i synchronizacji procesów (choćby w zakresie transportu) nie osiągniemy głównego celu, jaki przyświeca koncepcji inteligentnych miast, czyli lepszej jakości życia dla każdego mieszkańca – tłumaczy Ryszard Hordyński z Huawei.

To się dzieje już dziś

Wiele z tego, co opisaliśmy, brzmi trochę jak oderwana od rzeczywistości, choć ciekawa teoria, która jednak ma niewiele wspólnego z tym, co się dzieje w polskich miastach. Jednak – zgodnie z ideą smart cities 3.0 – te zmiany następują, często w sposób niezauważalny dla obywateli, ale im właśnie służący. Weźmy np. system sterowania i informowania w sieci komunikacji miejskiej. Tablice na przystankach, kamery i czujniki – to wszystko działa, np. w Warszawie, Gdańsku czy we Wrocławiu, ale też w wielu innych, mniejszych miastach. Mieszkańcy widzą tylko końcowe elementy tego systemu w postaci informacji na tablicach i nie zdają sobie często sprawy z technologii, która tym wszystkim steruje.

Inny przykład – inteligentne oświetlenie uliczne. Latarnie świecą słabiej, kiedy ich czujniki nie wykrywają ruchu, a rozświetlają się, kiedy zbliża się do nich pieszy, samochód czy rowerzysta. Takie rozwiązanie w Lublinie sprawiło, że gmina zaoszczędziła 75 proc. na rachunkach za energię. Inteligentne stają się też mniejsze ośrodki.

Przy wsparciu Huawei zmienia się Serock – miejscowość pod Warszawą, będąca celem weekendowych wypadów wielu warszawiaków ze względu na malownicze tereny zalewu Jeziora Zegrzyńskiego. W połowie czerwca tego roku władze miasta podpisały z chińskim gigantem porozumienie o współpracy, która ma doprowadzić do realizacji projektu Serock SmartCity. Projekt obejmuje cyfryzację całej gminy, zwiększenie dostępności sieci światłowodowych i wdrożenie rozwiązań ekologicznych. Zarządzanie zasobami naturalnymi w przypadku Serocka jest jednym z istotniejszych zadań, dlatego wśród kluczowych elementów znalazło się rozwijanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Wśród planowanych działań są też te z zakresu administracji, edukacji, opieki zdrowotnej. Każde miasto wymaga innych rozwiązań i dlatego również w przypadku Serocka będą to rozwiązania szyte na miarę, dopasowane do aktualnych potrzeb mieszkańców i turystów. Huawei ma w tym zakresie ogromne doświadczenie, wspiera na drodze do bycia smart ponad 160 miast w ponad 100 krajach i regionach.

Krzysztof Mirończuk

Źródło:Materiał partnera
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Powiązane: Nowe technologie

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki