SUWARY: KOREKTA SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO PSr 2019

2019-07-17 21:59
publikacja
2019-07-17 21:59
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_nr_1.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_z_przegladu_SF_skonsolidowane_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_z_przegladu_SF_jednostkowe_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_2018_2019P1.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
SPRAWOZDANIE_ZARZADU_2018_2019P1.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2019
Data sporządzenia: 2019-07-17
Skrócona nazwa emitenta
SUWARY
Temat
KOREKTA SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO PSr 2019
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd Suwary S.A. w załączeniu przekazuje Skrócone Skorygowane Półroczne Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze roku obrotowego 2018/2019 tj. za okres od 1 października 2018 r. do 31 marca 2019 r.

W stosunku do danych podanych w dniu 28 czerwca 2019 r., dokonano korekt, które spowodowały zmianę wyniku finansowego netto oraz prezentacji poszczególnych pozycji w bilansie i rachunku zysków i strat. Pozycje sprawozdań których dotyczą korekty oraz ich wartość przedstawia załącznik nr 1.

Korekta spowodowana została:
- ujawnieniem błędów dotyczących sprawozdań poprzednich okresów tj. roku obrotowego 2017/2018 oraz
- nieprawidłowym ujęciem pozycji „pozostałe przychody operacyjne” dla spółki zależnej w prezentowanym okresie tj. od 01.10.2018 do 31.03.2019 r.
Załączniki
Plik Opis
Załącznik nr 1.pdfZałącznik nr 1.pdf Zestawienie korekt.
Raport z przeglądu_SF skonsolidowane 2019.pdfRaport z przeglądu_SF skonsolidowane 2019.pdf
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SUWARY
Raport z przeglądu_SF jednostkowe 2019.pdfRaport z przeglądu_SF jednostkowe 2019.pdf
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego półrocznego sprawozdania finansowego SUWARY S.A.
SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2018_2019P1.pdfSPRAWOZDANIE FINANSOWE 2018_2019P1.pdf
Skrócone skorygowane półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SUWARY zawierające skrócone skorygowane półroczne sprawozdanie finansowe SUWARY S.A.
SPRAWOZDANIE ZARZADU 2018_2019P1.pdfSPRAWOZDANIE ZARZADU 2018_2019P1.pdf
Półroczne skorygowane skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SUWARY wraz z oświadczeniami Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-17 Piotr Stachowicz Członek Zarządu
2019-07-17 Dariusz Dombrowski Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki