REKLAMA

SUNEX S.A.: Zatwierdzenie Polityki Rachunkowości.

2021-08-31 11:39
publikacja
2021-08-31 11:39
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
SUNEX S.A.
Temat
Zatwierdzenie Polityki Rachunkowości.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd SUNEX S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 31.08.2021 r. podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia nowej Polityki Rachunkowości Spółki wraz z załącznikami. Pełna treść dokumentu dostępna jest na stronie internetowej Emitenta www.sunex.pl. Jednocześnie Zarząd Emitenta zatwierdził wszelkie czynności faktyczne i prawne dokonane w wykonaniu ww. Polityki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. oraz wszelkie oświadczenia woli i wiedzy złożone w związku z realizacją ww. Polityki. Przyjęcie nowej polityki rachunkowości związane jest z objęciem Spółki zapisami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości wprowadzonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 297/2008 z dnia 11 marca 2008 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-31 Marek Kossmann Członek Zarządu
2021-08-31 BeataKorona Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki