WAŻNE

STALPROFIL S.A.: Wybór ofert złożonych przez STALPROFIL S.A. jako najkorzystniejszych w postępowaniu na budowę gazociągu DN 1000 Pogórska Wola – Tworzeń, Część 1 i 2.

2019-04-19 18:13
publikacja
2019-04-19 18:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2019
Data sporządzenia: 2019-04-19
Skrócona nazwa emitenta
STALPROFIL S.A.
Temat
Wybór ofert złożonych przez STALPROFIL S.A. jako najkorzystniejszych w postępowaniu na budowę gazociągu DN 1000 Pogórska Wola – Tworzeń, Część 1 i 2.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego RB 10/2019 z dnia 8 marca 2019r., Zarząd STALPROFIL S.A. informuje, że w dniu 19 kwietnia 2019 r. Spółka powzięła informację o wyborze przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) ofert złożonych przez STALPROFIL S.A. (Wykonawca), jako najkorzystniejszych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego wykonania robót budowlanych dla inwestycji pod nazwą "Budowa gazociągu Pogórska Wola - Tworzeń DN 1000 MOP 8,4 MPa wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, w podziale na 3 Części.

Zamawiający zawiadomił Spółkę, że na podstawie kryteriów oceny ofert jako najkorzystniejsze zostały wybrane następujące oferty złożone przez STALPROFIL S.A.:
1. Oferta złożona na Część nr 1 - odcinek Pogórska Wola - Pałecznica, o długości ok. 78 km i wartości netto 272 898 762,14 zł,
2. Oferta złożona na Część nr 2 - odcinek Pałecznica - Braciejówka o długości ok. 56 km i wartości netto 141 000 000,00 zł.

Realizacja przedmiotowych inwestycji opisanych w pkt. 1 i 2 powinna nastąpić w terminie 28 miesięcy od dnia zawarcia umów pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.
O zawarciu z O.G.P. Gaz-System S.A. umów na wykonanie w/w robót budowlanych STALPROFIL S.A. poinformuje niezwłocznie odrębnym raportem bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-19 Henryk Orczykowski Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Rozwoju
2019-04-19 Sylwia Potocka - Lewicka Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Finansowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki