3,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Stalexport Autostrady SA (STX)

Preferencyjne stawki opłat dla płatności automatycznych: A4Go, Autopay, Telepass na autostradzie A4 Katowice-Kraków

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-02
Skrócona nazwa emitenta
STALEXPORT AUTOSTRADY
Temat
Preferencyjne stawki opłat dla płatności automatycznych: A4Go, Autopay, Telepass na autostradzie A4 Katowice-Kraków
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Emitent) informuje, że 2 grudnia 2019 roku został poinformowany przez będącą stroną Umowy Koncesyjnej spółkę Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (dalej: SAM S.A.) z siedzibą w Mysłowicach (która jest spółką w 100% zależną od Stalexport Autoroute S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, która z kolei jest spółką w 100% zależną od Emitenta), że Zarząd SAM S.A. podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia od 1 stycznia 2020 roku do przynajmniej 31 marca 2020 roku preferencyjnych stawek opłat dla płatności automatycznych (A4Go, Autopay, Telepass) na autostradzie A4 Katowice-Kraków:
• dla pojazdów kategorii 1 (innych niż motocykle): 7 zł brutto,
• dla pojazdów kategorii 2 i 3: 17 zł brutto,
• dla pojazdów kategorii 4 i 5: 30 zł brutto.
Powyższe opłaty obowiązywać będą na jednym placu poboru opłat.
Wprowadzenie preferencyjnych stawek opłat dla płatności automatycznych związane jest z dążeniem SAM S.A. do poprawy przepustowości placów poboru opłat.
Stawki opłat dla pozostałych sposobów wnoszenia opłat za przejazd nie ulegną zmianie od 1 stycznia 2020 roku i wynosić będą odpowiednio:
• dla pojazdów kategorii 1 (innych niż motocykle): 10 zł brutto,
• dla pojazdów kategorii 2 i 3: 20 zł brutto,
• dla pojazdów kategorii 4 i 5: 35 zł brutto.
Przychody z tytułu poboru opłat stanowią ok. 99% przychodów Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 3 kwartały roku 2019. Udział transakcji automatycznych w ogólnej liczbie transakcji poboru opłat wynosi obecnie ok. 17,5%.
Umowa Koncesyjna, o której mowa powyżej, to umowa z dnia 19 września 1997 roku (zawarta pierwotnie pomiędzy Emitentem a Ministrem Transportu i Gospodarki Morskiej) na budowę przez przystosowanie autostrady A-4 na odcinku: Katowice (węzeł Murckowska, km 340,2) – Kraków (węzeł Balice, km 401,1) o długości 60,9 km, do wymogów płatnej autostrady oraz eksploatację autostrady na tym odcinku, wraz ze zmianami wprowadzonymi na podstawie kolejnych aneksów, z której prawa i obowiązki w dniu 28 lipca 2004 roku zostały w całości przeniesione z Emitenta na Stalexport Autostrada Małopolska S.A., o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 59 z dnia 29 lipca 2004 roku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-02 Emil Wąsacz Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
2019-12-02 Mariusz Serwa Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.