REKLAMA

ŚNIEZKA: Podpisanie aneksu do umowy kredytu wielocelowego

2021-02-11 14:52
publikacja
2021-02-11 14:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2021
Data sporządzenia: 2021-02-11
Skrócona nazwa emitenta
ŚNIEZKA
Temat
Podpisanie aneksu do umowy kredytu wielocelowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA („Śnieżka”) informuje, że 11 lutego 2021 r. został podpisany aneks do umowy kredytu wielocelowego („Umowa”), który Spółka zawarła 22 stycznia 2007 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna („Bank”).

Przedmiotem aneksu jest:

- przystąpienie do Umowy spółki zależnej Śnieżki – Śnieżka Trade of Colours sp. z o.o., z sublimitem 5 milionów złotych na finansowanie jej bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności, w tym 1,5 miliona złotych na gwarancje bankowe,
- wydłużenie okresu kredytowania do 10 lutego 2023 r. (pierwotnie do 16 grudnia 2021 r.),
- rozszerzenie zabezpieczeń kredytu o weksle in blanco i wierzytelności przysługujące Bankowi z tytułu kredytu obrotowego odnawialnego, udzielonego na podstawie odrębnej umowy,

Kwota kredytu (65 milionów złotych), a także pozostałe istotne postanowienia umowy nie zostały zmienione.

Celem podpisania Umowy jest finansowanie bieżących potrzeb spółek, związanych z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą, w tym zakupu surowców i materiałów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-11 Witold Waśko Wiceprezes Zarządu
2021-02-11 Izabela Chmiel Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki