REKLAMA

SKYLINE INVESTMENT S.A.: Powołanie prokurenta

2022-08-08 21:10
publikacja
2022-08-08 21:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-08
Skrócona nazwa emitenta
SKYLINE INVESTMENT S.A.
Temat
Powołanie prokurenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Skyline Investment S.A. („Emitent" lub „Spółka”) informuje, że w dniu 8 sierpnia 2022 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę o powołaniu Pani Renaty Sienkiewicz na stanowisko prokurenta Spółki i udzieleniu jej prokury samoistnej, upoważniającej do dokonywania czynności w imieniu Emitenta. Uchwała weszła w życie z chwilą jej podjęcia.

Pani Renata Sienkiewicz w 2005 roku ukończyła Uniwersytet w Białymstoku na kierunku ekonomia oraz uzyskała tytuł magistra.

Doświadczenie zawodowe:
2021 – obecnie, Skyline Interim Management Sp. z o.o., Prezes Zarządu
2020 – obecnie, Skyline Investment S.A., Dyrektor Zarządzający
2018 – 2019, Skyline Investment S.A., Dyrektor ds. Funduszy UE
2015 – 2018, Tech Sim Sp. z o.o., Dyrektor Zarządzający
2014 – 2018, Tech Sim Sp. z o.o., Project Manager
2012 – obecnie, Fundacja Pozytywna, Prezes Zarządu
2009 – 2014, Stowarzyszenie Rodzice Razem, Prezes Zarządu, Project Manager
2003 – 2010, Exorigo Sp. z o.o. (obecnie Exorigo-Upos S.A.), IT Project Manager
2003 – 2006, Exorigo Development Sp. z o.o., Web Developer

Ponadto:
2022 – obecnie, HDOmedical DE Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej
2020 – obecnie, Skyline Energy Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej
2014 – 2017, Stowarzyszenie Rodzice Razem, Członek Rady Nadzorczej

Pani Renata Sienkiewicz, według złożonego oświadczenia, nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Skyline Investment S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Renata Sienkiewicz nie figuruje również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-08 Jerzy Rey Prezes Zarządu Jerzy Rey
2022-08-08 Zbigniew Fornal Wiceprezes Zarządu Zbigniew Fornal
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki