REKLAMA

SKYLINE INVESTMENT S.A.: Podpisanie umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości spółki zależnej

2022-02-25 20:13
publikacja
2022-02-25 20:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2022
Data sporządzenia: 2022-02-25
Skrócona nazwa emitenta
SKYLINE INVESTMENT S.A.
Temat
Podpisanie umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości spółki zależnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Skyline Investment S.A. ("Spółka") informuje, iż dnia 25 lutego 2022 r. otrzymał od spółki zależnej Skyline Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie o zawarciu w dniu 25 lutego 2022 r. z podmiotem niepowiązanym kapitałowo umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Zakroczymiu o łącznej powierzchni 1,7964 ha.

Informacja o przedmiotowej umowie została zakwalifikowana przez Zarząd jako informacja poufna, ze względu na znaczną w skali Spółki wartość przedmiotowej umowy oraz wielkość i wartość projektu.

Na mocy niniejszej umowy przedwstępnej Skyline Development Sp. z o.o. („Sprzedający”) oraz podmiot niepowiązany kapitałowo („Kupujący”) zobowiązali się zawrzeć umowę sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Zakroczymiu o łącznej powierzchni 1,7964 ha do dnia 31 lipca 2022 r., pod warunkiem uzyskania przez Kupującego warunków przydziału mocy 1 MW do przedmiotowych nieruchomości do dnia 15 lipca 2022 r.

Ponadto strony postanowiły, iż Kupujący będzie uprawniony do odstąpienia od umowy przedwstępnej sprzedaży do dnia 30 czerwca 2022 r. w przypadku nienabycia przez Kupującego do dnia 15 czerwca 2022 r. nieruchomości sąsiednich.

Umowa określa łączną cenę sprzedaży na kwotę 3.535.315,20 złotych brutto, płatną w terminie trzech dni od zawarcia umowy przyrzeczonej. Kupujący tytułem zadatku zapłacił Sprzedającemu kwotę 369.000,00 zł brutto.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-02-25 Jerzy Rey Prezes Zarządu Jerzy Rey
2022-02-25 Zbigniew Fornal Wiceprezes Zarządu Zbigniew Fornal
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki