REKLAMA

SIMPLE: Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy z zysku wypracowanego w 2019 roku

2020-03-04 22:24
publikacja
2020-03-04 22:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-04
Skrócona nazwa emitenta
SIMPLE
Temat
Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy z zysku wypracowanego w 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd SIMPLE S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 4 marca 2020 r. podjął decyzje o rekomendowaniu wypłaty dywidendy z zysku za 2019 roku. Rekomendowana przez Zarząd wartość dywidendy została określona na kwotę 2.646.688 zł., co daje 0,55 zł na akcję.
Wysokość stopy dywidendy (dla kursu akcji z dnia 04.03.2020 r.) wynosi 7,33%.

Rekomendacja Zarządu Spółki została w tym samym dniu pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Emitenta.

Jednocześnie Emitent przypomina, iż ostateczna decyzja dotycząca podziału zysku za rok 2019 zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-04 Rafał Wnorowski Prezes Zarządu
2020-03-04 Daniel Fryga Wiceprezes Zarządu
2020-03-04 Michał Siedlecki Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki