REKLAMA

SELVITA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. / Convening of the Ordinary General Shareholders Meeting of Selvita S.A. / Convening of the Ordinary General Shareholders Meeting of Selvita S.A.

2021-06-02 17:17
publikacja
2021-06-02 17:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SLV_ogloszenie_o_ZWZA_2021.06.29.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Selvita_SA_ZWZA_2021_Projekty_Uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
SLV_form._do_glos._dla_peln..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
SLV_form._peln._dla_os._fizycznej.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
SLV_form._peln._dla_os._prawnej.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_o_Wynagrodzeniach_Zarzadu_oraz_Rady_Nadzorczej_Selvita_S.A._za_lata_2019_oraz_2020_[executed].pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
20_Selvita_Remuneration_report_Report_under_ISAE_3000_PL.T.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-02
Skrócona nazwa emitenta
SELVITA S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. / Convening of the Ordinary General Shareholders Meeting of Selvita S.A. / Convening of the Ordinary General Shareholders Meeting of Selvita S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402[2] KSH zwołuje na dzień 29 maja 2021 r. na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Bobrzyńskiego 14, tj. w siedzibie Spółki.
Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2020 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2020.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie obrad.

Pełne informacje dostępne są na stronie Spółki: www.selvita.com.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

[***English version***]


The Management Board of Selvita S.A. with its registered office in Krakow (“Company”) acting pursuant to Art. 399 § 1, art. 4021 and art. 4022 of the Commercial Companies Code, hereby gives a notice that Annual General Meeting of Shareholders will be held on June, 29 2021, 11:00, at Bobrzyńskiego 14 in Cracow.

Agenda:
1. Opening of the Meeting.
2. Election of the Chairperson of the Ordinary General Meeting.
3. Confirmation by the Chairperson that the Meeting has been properly convened and is capable of adopting resolutions.
4. Resignation from election of Vote Counting Commission.
5. Approval of the agenda.
6. Assessment of the Supervisory Board report concerning the outcome of assessment of the Company’s and Capital Group’s financial statement for year 2020, Management Board report on the operations of Selvita S.A. and the Capital Group for the financial year 2020 and the Management Board recommendation concerning allocation of net profit obtained in 2020.
7. Assessment and approval of Management Board report on the Company’s and Capital Group’s operations for the financial year 2020.
8. Assessment and approval of Selvita S.A. and Selvita Capital Group financial statement for the financial year 2020.
9. Adoption of the resolution concerning allocation of the net profit obtained in 2020.
10. Adoption of resolutions concerning granting the vote of approval for members of Company’s Management Board and Supervisory Board.
11. Adoption of resolution concerning General Meeting’s opinion on Supervisory Board Report on Renumeration of Management Board and Supervisory Board of Selvita S.A. for years 2019 and 2020.
12. Changes to the Supervisory Board’s remuneration.
13. Closing of the Meeting.

Further information is also available on the Company's website at: https://ryvu.com/investors-media/reports/
Załączniki
Plik Opis
SLV_ogłoszenie o ZWZA 2021.06.29.pdfSLV_ogłoszenie o ZWZA 2021.06.29.pdf Ogłoszenie o ZWZ Selvita SA_2021
Selvita_SA_ZWZA 2021_Projekty Uchwał.pdfSelvita_SA_ZWZA 2021_Projekty Uchwał.pdf Projekty uchwał ZWZ Selvita SA_2021
SLV form. do głos. dla pełn..pdfSLV form. do głos. dla pełn..pdf Formularz do głosowania dla pełnomocnika_wzór
SLV form. pełn. dla os. fizycznej.pdfSLV form. pełn. dla os. fizycznej.pdf Pełnomocnictwo dla os. fiz_wzór
SLV form. pełn. dla os. prawnej.pdfSLV form. pełn. dla os. prawnej.pdf Pełnomocnictwo dla os. prawnej_wzór
Sprawozdanie Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej Selvita S.A. za lata 2019 oraz 2020 [executed].pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej Selvita S.A. za lata 2019 oraz 2020 [executed].pdf Sprawozdanie o Wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Selvita SA za 2019 i 2020
20 Selvita Remuneration report Report under ISAE 3000 PL.T.pdf20 Selvita Remuneration report Report under ISAE 3000 PL.T.pdf Opnia Audytora_EY_Sprawozdanie o Wynagrodzeniach_Selvita SA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-02 Bogusław Sieczkowski Prezes Zarządu
2021-06-02 Dawid Radziszewski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki