REKLAMA
BELKA ZA 2022 ROK

SEKO S.A.: Korekta raportu okresowego za 2021 r.

2022-04-06 06:29
publikacja
2022-04-06 06:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2022
Data sporządzenia: 2022-04-06
Skrócona nazwa emitenta
SEKO S.A.
Temat
Korekta raportu okresowego za 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd SEKO S.A. (Emitent lub Spółka) informuje, że w raporcie rocznym za 2021 r. opublikowanym w dniu 23 marca 2022 r. część plików została podpisana w sposób nieodpowiedni tj. zostały one podpisane podpisem okalającym (zamiast podpisem zewnętrznym), co spowodowało zmianę formatu tych dokumentów na plik typu Xades.
W związku z powyższym Zarząd Spółki podjął decyzję o ponownym podpisaniu podpisem elektronicznym zewnętrznym kompletu plików wchodzących w skład raportu rocznego (z wyjątkiem „Sprawozdania Rady Nadzorczej SEKO S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021” oraz „Oświadczenia Rady Nadzorczej” w sprawie komitetu audytu, które były podpisane prawidłowo) z bieżącą datą. Firma audytorska ponownie sporządziła sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego za 2021 r.
Od dnia pierwotnego opublikowania raportu za 2021 r. do dnia publikacji korekty nie nastąpiły żadne istotne zdarzenia, które miałyby wpływ na raport, w związku z czym nie dokonano żadnych zmian merytorycznych w treści raportu rocznego (poza zmianą daty nie nastąpiły zmiany w treści poszczególnych dokumentów wchodzących w skład raportu).
Zarząd Emitenta przekaże ponownie w formie odrębnego raportu raport roczny za 2021 rok zawierający odpowiednio podpisane pliki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-04-06 Tomasz Kustra Wiceprezes Zarządu
2022-04-06 Joanna Szymczak Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Znajdź pracownika na Pracuj.pl już od 41,70 zł!

Znajdź pracownika na Pracuj.pl już od 41,70 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki