3,7400 zł
-1,06% -0,0400 zł
SARE SA (SAR)

Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach Grupy Kapitałowej SARE za trzy kwartały 2019 r.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 53 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-05
Skrócona nazwa emitenta
SARE S.A.
Temat
Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach Grupy Kapitałowej SARE za trzy kwartały 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki SARE S.A. z siedzibą w Rybniku („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż dokonał wstępnego oszacowania wyników finansowych Grupy Kapitałowej SARE za pierwsze trzy kwartały 2019 roku, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 września 2019 r.
Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży za pierwsze trzy kwartały 2019 roku wyniosły w przybliżeniu 42 626 tys. zł, wobec 34 012 tys. zł w analogicznym okresie 2018 roku. Powyższe stanowi wzrost o 8 614 tys. zł, tj. 25% wzrostu rok do roku. Powyższe jest wynikiem przejęcia przez Emitenta spółki Fast White Cat S.A., o czym Spółka informowała w raporcie ESPI o numerze 55/2018 z dnia 14.12.2018 r. Szacunkowa EBITDA Grupy SARE w pierwszych trzech kwartałach 2019 roku wyniosła w przybliżeniu 2 690 tys. zł, wobec 4 007 tys. zł w analogicznym okresie poprzedniego roku, tzn. spadła o kwotę 1 317 tys. zł, tj. o 33%, natomiast skonsolidowana strata netto wyniosła w pierwszych trzech kwartałach 2019 roku około 929 tys. zł, podczas gdy w tym samym okresie 2018 roku zysk netto wyniósł 1 199 tys. zł. Różnica w wyniku netto – porównując pierwsze trzy kwartały roku 2019 do roku 2018 - wynika w szczególności ze zwiększonych kosztów amortyzacji oraz spadku kampanii mailingowych
w następstwie obowiązywania rozporządzenia RODO, które zaczęło obowiązywać dopiero z końcem maja 2018 roku.
Porównując wyniki samego trzeciego kwartału rok do roku, zauważyć można wzrost skonsolidowanych przychodów z kwoty 11 333 tys. zł w III kwartale 2018 roku do 13 867 tys. zł w III kwartale 2019 roku. Powyższe stanowi wzrost o 2 534 tys. zł, tj. o 22% rok do roku. Skonsolidowana strata netto zmniejszyła się z poziomu 360 tys. zł w III kwartale 2018 roku do 214 tys. zł w III kwartale 2019 roku, tj. o kwotę 146 tys. zł, co stanowi zmianę o 41%. Jednocześnie, skonsolidowana EBITDA wzrosła z poziomu 435 tys. zł w III kwartale 2018 roku do 1 045 tys. zł w III kwartale 2019 roku, tj. o kwotę 610 tys. zł, co stanowi wzrost o 140%.
Skonsolidowana strata netto na poziomie 214 tys. zł, osiągnięta przez Grupę SARE w III kwartale 2019 roku, jest niższa od straty netto osiągniętej w I oraz II kwartale 2019 roku. Strata w I kwartale 2019 roku wyniosła 360 tys. zł, wobec czego w III kwartale nastąpiło zmniejszenie straty o kwotę 146 tys. zł, tj. 41%, natomiast strata w II kwartale 2019 roku wyniosła 355 tys. zł, wobec czego w III kwartale 2019 nastąpiło zmniejszenie straty o 141 tys. zł, tj. 40%. Skonsolidowana EBITDA Grupy, wypracowana w III kwartale 2019 roku, która wyniosła 1 045 tys. zł, uplasowała się na poziomie wyniku EBITDA wypracowanego w II kwartale 2019 roku, tj. w wysokości 1 111 tys. zł i jednocześnie na poziomie znacznie wyższym niż osiągnięty w I kwartale 2019 roku, tj. 533 tys. zł, co stanowi wzrost o kwotę 512 tys. zł, tj. 96%. Powyższe jest efektem wprowadzonych w pierwszym półroczu 2019 roku programów optymalizujących koszty, o których Emitent informował w raporcie 41/2019 z dnia 09.08.2019 r.
Przedstawione wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Wyniki, które zostaną opublikowane ostatecznie w raporcie okresowym mogą odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości. Jednocześnie informujemy, że szczegółowy raport finansowy zostanie opublikowany dnia 25 listopada 2019 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-05 Dariusz Piekarski Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.