RYVU THERAPEUTICS S.A.: Rekomendowanie projektu Emitenta do dofinansowania przez NCBiR

2020-04-18 10:26
publikacja
2020-04-18 10:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2020
Data sporządzenia: 2020-04-18
Skrócona nazwa emitenta
RYVU THERAPEUTICS S.A.
Temat
Rekomendowanie projektu Emitenta do dofinansowania przez NCBiR
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie (działającej wcześniej pod firmą: Selvita S.A., dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu 17 kwietnia 2020 r. powziął informację o umieszczeniu projektu Emitenta pn. "Nowe, małocząsteczkowe leki immunomodulujące w terapii opornych nowotworów" ("Projekt") na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 "Szybka Ścieżka".
Celem projektu jest wdrożenie do działalności Emitenta scharakteryzowanego w I fazie klinicznej kandydata na lek - małocząsteczkowego modulatora odpowiedzi immunologicznej pacjenta przeciwko własnym komórkom rakowym. Głównym założeniem jest opracowanie ściśle spersonalizowanej terapii, która będzie miała potencjał przezwyciężenia ograniczeń obecnych immunoterapii, dając szansę na skuteczne i bezpieczne leczenie pacjentów z agresywnymi, opornymi nowotworami.
- wartość całkowita Projektu netto: 35 849 341,25 zł;
- rekomendowana wartość dofinansowania: 22 396 399 zł;
- okres realizacji: styczeń 2020 - grudzień 2023.
Ostateczna kwota dofinansowania może ulec nieznacznej zmianie na etapie przygotowania dokumentacji do właściwej umowy dotacji. O jej zawarciu Emitent poinformuje osobnym raportem.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-18 Krzysztof Brzózka Wiceprezes Zarządu
2020-04-18 Tomasz Nocuń Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki