REKLAMA

RELPOL: wyniki finansowe

2022-04-28 07:48
publikacja
2022-04-28 07:48
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
List_prezesa_do_rapo_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_prezesa_do_rapo_2021-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
JSF_RELPOL_2022-04-26_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
JSF_RELPOL_2022-04-26_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_fin_Rel_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_fin_Rel_2021-12-31_pl.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzial_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzial_2021-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_rocznych_spraw_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 128 601,00 115 582,00 28 094,00 25 833,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 946,00 8 434,00 1 736,00 1 885,00
III. Zysk (strata) brutto 7 639,00 9 211,00 1 669,00 2 059,00
IV. Zysk (strata) netto 6 049,00 7 111,00 1 321,00 1 589,00
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 636,00 12 459,00 1 668,00 2 785,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -13 565,00 -8 517,00 -2 963,00 -1 904,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 447,00 -2 590,00 1 627,00 -579,00
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 518,00 1 352,00 332,00 302,00
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
IX. Aktywa razem 119 962,00 104 211,00 26 082,00 22 582,00
X. Zobowiązania długoterminowe 4 300,00 5 292,00 935,00 1 148,00
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 24 352,00 13 657,00 5 295,00 2 959,00
XII. Kapitał własny 91 310,00 85 262,00 19 853,00 18 476,00
XIII. Kapitał zakładowy 48 046,00 48 046,00 10 446,00 10 411,00
POZOSTAŁE
XIV. Liczba akcji w szt. 9 609 193,00 9 609 193,00 9 609 193,00 9 609 193,00
XV. Liczba akcji przyjęta do ustalenia rozwodnionego zysku netto 9 609 193,00 9 609 193,00 9 609 193,00 9 609 193,00
XVI. Zysk zannualizowany (strata) na 1 akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,63 0,74 0,14 0,17
XVII. Rozwodniony zysk zannualizowany (strata) na 1 akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,63 0,74 0,14 0,17
XVIII. Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / EUR) 9,50 8,87 2,07 1,92
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję (w zł / EUR) 9,50 8,87 2,07 1,92
XX. Wypłacona lub zadeklarowana dywidenda 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List_prezesa_do_rapo_2021-12-31_pl.xhtmlList_prezesa_do_rapo_2021-12-31_pl.xhtml List prezesa do akcjonariuszy
List_prezesa_do_rapo_2021-12-31_pl.xhtml.xadesList_prezesa_do_rapo_2021-12-31_pl.xhtml.xades
JSF_RELPOL_2022-04-26_pl.xhtmlJSF_RELPOL_2022-04-26_pl.xhtml Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania
JSF_RELPOL_2022-04-26_pl.xhtml.xadesJSF_RELPOL_2022-04-26_pl.xhtml.xades
Sprawozdanie_fin_Rel_2021-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie_fin_Rel_2021-12-31_pl.xhtml Sprawozdanie finansowe za 2021 r.
Sprawozdanie_fin_Rel_2021-12-31_pl.xhtml.XAdESSprawozdanie_fin_Rel_2021-12-31_pl.xhtml.XAdES
Sprawozdanie_z_dzial_2021-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie_z_dzial_2021-12-31_pl.xhtml Sprawozdanie z działalności
Sprawozdanie_z_dzial_2021-12-31_pl.xhtml.xadesSprawozdanie_z_dzial_2021-12-31_pl.xhtml.xades
Ocena_rocznych_spraw_2021-12-31_pl.xhtmlOcena_rocznych_spraw_2021-12-31_pl.xhtml Ocena sprawozdania przez RN
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Najlepsze konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki