REDAN: Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan w październiku 2019 r.

2019-11-08 07:50
publikacja
2019-11-08 07:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 48 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-08
Skrócona nazwa emitenta
REDAN
Temat
Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan w październiku 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Redan S.A. informuje, iż:

Sprzedaż towarów Top Secret w październiku 2019 r. wyniosła łącznie ok. 22 mln zł i była niższa o ok. 11% porównując do października poprzedniego roku. W ujęciu narastającym sprzedaż Top Secret wyniosła ok. 189 mln zł i była ok. 2% niższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

W tym przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklepy internetowe marki Top Secret w Polsce oraz na Ukrainie w październiku 2019 wyniosły 2,4 mln zł, co oznacza spadek o 27% w stosunku do października 2018 roku. W ujęciu narastającym sprzedaż sklepów internetowych Top Secret wyniosła 26,8 mln zł i była ok. 3% niższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

W październiku br. udział towarów z poprzednich sezonów w zapasie w sklepach Top Secret w Polsce zwiększył się trzykrotnie w porównaniu do roku poprzedniego. Jest to konsekwencja działań mających na celu wyprzedanie w br. nadmiernego zapasu pozostałego z poprzednich sezonów. Taka struktura zapasu spowodowała niższą sprzedaż towarów jesiennych i zimowych, która nie została w pełni skompensowana wzrostem sprzedaży towarów z poprzednich sezonów. Spowodowało to spadek sprzedaży w sklepach Top Secret w Polsce o 6%. Ponadto wypracowana marża handlowa była niższa niż w roku poprzednim.
Wyniki października są także obciążone transakcją hurtowej sprzedaży towarów z lat ubiegłych. Grupa poniosła na niej stratę w wysokości 1,9 mln zł, co obniży marżę wygenerowaną w tym miesiącu.

Powierzchnia punktów handlowych działających w sieci sprzedaży marek Top Secret, Troll i DryWash na koniec października 2019 wyniosła 34,1 tys. m2, tj. była o 8% niższa niż w tym samym momencie 2018 r.

W związku z zakończeniem sprawowania kontroli (w rozumieniu Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 10 Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe) z dniem 18 lipca 2019 r. nad spółką TXM SA w restrukturyzacji (raport bieżący nr 46/2019 z 27 września 2019 r.), dane dotyczące sprzedaży tej spółki nie są publikowane przez Redan S.A. Raporty okresowe za poszczególne okresy 2019 roku Grupy Kapitałowej Redan będą również uwzględniać przychody ze sprzedaży towarów grupy kapitałowej TXM SA w restrukturyzacji z działalności kontynuowanej do dnia zakończenia kontroli, w wysokości 123 mln zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-08 Bogusz Kruszyński Prezes Zarządu Bogusz Kruszyński
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki