REKLAMA

REDAN: Treść dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Redan SA

2021-05-24 17:25
publikacja
2021-05-24 17:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-24
Skrócona nazwa emitenta
REDAN
Temat
Treść dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Redan SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Redan SA informuje, że wszelkie dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Redan SA zwołanego na dzień 18 czerwca 2021 r., tj.:
1. wniosek Zarządu ws. pokrycia straty poniesionej przez Emitenta w ubiegłym roku obrotowym - którego rozpatrzenie przewidywane jest w ramach punktu 14 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. wniosek Zarządu ws. dalszego istnienia Emitenta - którego rozpatrzenie przewidywane jest w ramach punktu 15 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Emitenta za 2020 rok - którego rozpatrzenie przewidywane jest w ramach punktu 16 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
4. sprawozdanie o wynagrodzeniach za lata 2019 oraz 2020 – wobec którego wyrażenie opinii przewidziane jest w ramach punktu 17 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej obejmującej ocenę „Sprawozdania o wynagrodzeniach za lata obrotowe 2019-2020 zakończone 31.12.2019 i 31.012.2020”
6. propozycja zaktualizowanej Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej – której przyjęcie jest przewidziane w ramach punktu 18 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

- znajdują się na stronie korporacyjnej www.redan.com.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie”.

W tym samym miejscu będą umieszczane kolejne materiały na ZWZA zwołane na dzień 18 czerwca 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-24 Bogusz Kruszyński Prezes Zarządu Bogusz Kruszyński
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki