REKLAMA

RAWLPLUG: Opinia Rady Nadzorczej Spółki dotycząca podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 i wypłaty dywidendy

2021-05-21 14:06
publikacja
2021-05-21 14:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-21
Skrócona nazwa emitenta
RAWLPLUG
Temat
Opinia Rady Nadzorczej Spółki dotycząca podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 i wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Rawlplug S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 21 maja 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok 2020 w kwocie 36.769.119,87 zł oraz wypłaty dywidendy.
Zarząd zarekomendował wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 11 802 572,38 zł, tj. 0,38 zł na jedną akcję. Dywidendą objętych będzie 31.059.401 akcji (tj. liczba akcji Spółki minus skupione akcje własne). Pozostała część zysku netto za rok 2020 przeznaczona zostanie na:
- pokrycie straty z lat ubiegłych, powstałej w wyniku zmiany zasad rachunkowości Rawlplug S.A. w wysokości 9.163.684,71 zł,
- zwiększenie kapitału zapasowego Spółki w kwocie w kwocie 15.802.862,78 zł.
Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła propozycje Zarządu, aby dzień dywidendy został ustalony na dzień 8 lipca 2021 roku, a wypłata dywidendy nastąpiła w dniu 29 lipca 2021 roku.
Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku za rok 2020 oraz wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-21 Piotr Kopydłowski Członek Zarządu ds. Finansowych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki