RAWLPLUG: Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 19.06.2020 r. do 26.06.2020 r.

2020-06-29 15:42
publikacja
2020-06-29 15:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zestawienie_transacji_akcje_RWL_19-26.06.2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-29
Skrócona nazwa emitenta
RAWLPLUG
Temat
Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 19.06.2020 r. do 26.06.2020 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Rawlplug S.A. („Spółka”) informuje, że w okresie 19-26.06.2020 r. Spółka nabyła, za pośrednictwem Trigon Dom Maklerski S.A., 599 (pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji własnych po średniej cenie jednostkowej 7,66 zł. Łączna cena nabycia wyniosła 4 588,44 zł. Przedmiotowe akcje zostały nabyte w ramach skupu akcji własnych Spółki, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2020 w dniu 18.06.2020 r. działając na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10.09.2018 roku oraz uchwały Zarządu Spółki z dnia 18.06.2020 roku.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Trigon Dom Maklerski S.A.:
• w dniu 19.06.2020 r. zrealizowano nabycie 358 akcji Rawlplug S.A. stanowiących 0,0011% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0011% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 7,80 zł;
• w dniu 22.06.2020 r. zrealizowano nabycie 106 akcji Rawlplug S.A. stanowiących 0,0003% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0003% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 7,40 zł;
• w dniu 23.06.2020 r. zrealizowano nabycie 1 akcji Rawlplug S.A. stanowiących 0,0000% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0000% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 7,46 zł;
• w dniu 24.06.2020 r. zrealizowano nabycie 67 akcji Rawlplug S.A. stanowiących 0,0002% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0002% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 7,50 zł;
• w dniu 25.06.2020 r. zrealizowano nabycie 67 akcji Rawlplug S.A. stanowiących 0,0002% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0002% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 7,48 zł.

Szczegółowe zestawienie transakcji przeprowadzonych w okresie 19-26.06.2020 r. zawiera załącznik do niniejszego raportu.
Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1,00 zł, a łączna wartość nominalna akcji skupionych w ww. dniach wyniosła 599,00 zł. Nabyty pakiet akcji stanowi 0,0018% kapitału zakładowego Spółki i daje 599 głosów stanowiących 0,0018% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Obecnie Spółka posiada łącznie 599 sztuk akcji własnych, stanowiących 0,0018% kapitału zakładowego i dających 599 głosów stanowiących 0,0018% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.


Podstawa szczegółowa: Art. 2 ust. 2 i 3 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2016/1052
Załączniki
Plik Opis
Zestawienie transacji akcje RWL 19-26.06.2020.pdfZestawienie transacji akcje RWL 19-26.06.2020.pdf Zestawienie transakcji skupu akcji własnych w okresie od 19.06.20120 r. do 26.06.2020 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-29 Piotr Kopydłowski Członek Zarządu ds finansowych
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki