REKLAMA

RAINBOW TOURS S.A.: Powiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 MAR o transakcjach otrzymania pożyczki oraz otrzymania zwrotu pożyczki akcji Emitenta dokonanej przez osobę blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta

2023-11-28 11:38
publikacja
2023-11-28 11:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
KNF_19_MAR_zgloszenie_Elephant_Rock.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 50 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-28
Skrócona nazwa emitenta
RAINBOW TOURS S.A.
Temat
Powiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 MAR o transakcjach otrzymania pożyczki oraz otrzymania zwrotu pożyczki akcji Emitenta dokonanej przez osobę blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi („Spółka”, „Emitent”) informuje niniejszym, zgodnie z dyspozycją art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”), że do Spółki wpłynęło powiadomienie, złożone w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR przez Elephant Rock Fundacja Rodzinna, tj. osobę blisko związaną z Panem Remigiuszem Talarkiem – Członkiem Rady Nadzorczej Spółki, jako osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce (w rozumieniu MAR), o transakcji otrzymania pożyczki papierów wartościowych zawartej w odniesieniu do 700.000 (siedmiuset tysięcy) akcji Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLRNBWT00049 (tj. akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu Spółki) oraz transakcji otrzymania zwrotu pożyczki papierów wartościowych dokonanej w odniesieniu do 390.500 (trzystu dziewięćdziesięciu tysięcy pięciuset) akcji Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLRNBWT00031 (tj. akcji zwykłych na okaziciela będących przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie).
Treść otrzymanego przez Spółkę powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
KNF 19 MAR zgloszenie Elephant Rock.pdfKNF 19 MAR zgloszenie Elephant Rock.pdf Powiadomienie Elephant Rock Fundacji Rodzinnej o transakcjach na akcjach Spółki

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-28 Maciej Szczechura
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki