REKLAMA

RAFAKO: Zatwierdzenie układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym RAFAKO S.A.

2021-01-13 14:44
publikacja
2021-01-13 14:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-13
Skrócona nazwa emitenta
RAFAKO
Temat
Zatwierdzenie układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym RAFAKO S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd RAFAKO S.A w restrukturyzacji („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2020 z dnia 2 września 2020 roku informującego o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu oraz o złożeniu wniosku do Monitora Sądowego i Gospodarczego celem obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne („p.r.”) ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, raportu bieżącego nr 63/2020 z dnia 10 grudnia 2020 roku informującego o odbyciu zgromadzenia wierzycieli Emitenta i przyjęciu układu oraz raportu bieżącego nr 67/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku informującego o złożeniu przez Emitenta w Sądzie Rejonowym w Gliwicach XII Wydział Gospodarczy wniosku o zatwierdzenie układu w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, niniejszym informuje, że w dniu opublikowania niniejszego raportu Emitent poprzez telefoniczny kontakt z sekretariatem Sądu Rejonowego w Gliwicach XII Wydział Gospodarczy uzyskał ustną informację o wydaniu przez właściwy Sąd postanowienia o zatwierdzeniu układu w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego zgodnie z art. 223 ust. 1 p.r. Przedmiotowe postanowienie jest nieprawomocne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-13 Mariusz Zawisza Prezes Zarządu
2021-01-13 Ewa Porzucek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki