REKLAMA

RAFAKO: Zatwierdzenie układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym RAFAKO Engineering sp. z o.o. w restrukturyzacji.

2021-03-16 21:40
publikacja
2021-03-16 21:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-16
Skrócona nazwa emitenta
RAFAKO
Temat
Zatwierdzenie układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym RAFAKO Engineering sp. z o.o. w restrukturyzacji.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd RAFAKO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Raciborzu („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 56/2020 z dnia 13 października 2020 r. informującego, że w dniu 13 października 2020 r. spółka zależna Emitenta, tj. RAFAKO Engineering sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Raciborzu złożyła wniosek w Monitorze Sądowym i Gospodarczym celem obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne („p.r.”) ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 („Tarcza 4.0”), jak również raportu bieżącego numer 13/2021 z dnia 18 lutego 2021 r. informującego, że Nadzorca układu w postępowaniu o zatwierdzenie spółki zależnej Emitenta, tj. RAFAKO Engineering sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Raciborzu, o którym mowa powyżej, na podstawie art. 119 ust. 3 p.r. w zw. z art. 19 ust. 6 Tarczy 4.0, stwierdził przyjęcie układu przez wierzycieli spółki zależnej Emitenta tj. RAFAKO Engineering sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Raciborzu, nad którym głosowano w trakcie zgromadzenia wierzycieli spółki zależnej Emitenta, tj. RAFAKO Engineering sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Raciborzu w dniu 16 lutego 2021 r., a także o tym, że Spółka zależna Emitenta tj. RAFAKO Engineering sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Raciborzu w dniu 18 lutego 2021 r. złożyła w Sądzie Rejonowym w Gliwicach XII Wydział Gospodarczy wniosek o zatwierdzenie układu, o którym mowa powyżej, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 16 marca 2021 r. Emitent powziął wiedzę o tym, że postanowieniem z dnia 3 marca 2021 r. wydanym w sprawie o sygn. akt XII GRz 8/20 Sąd Rejonowy w Gliwicach XII Wydział Gospodarczy postanowił zatwierdzić układ przyjęty przez wierzycieli spółki zależnej Emitenta, tj. RAFAKO Engineering sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Raciborzu.

Przywołane powyżej postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach nie jest prawomocne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-16 Radosław Domagalski- Łabędzki Prezes Zarządu
2021-03-16 Jarosław Pietrzyk Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki