REKLAMA
WAŻNE

Przepisy RODO mniej restrykcyjne dla MŚP

Katarzyna Rostkowska2018-01-24 09:35redaktor Bankier.pl
publikacja
2018-01-24 09:35

Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we wspólnym oświadczeniu potwierdziły, że względem małych i średnich firm będą stosowane lżejsze przepisy dotyczące dostosowania się do RODO.

Rząd poinformował w oświadczeniu z dnia 23 stycznia br., że polskie przedsiębiorstwa z sektora MŚP zostaną zwolnione z części wymagań, jakie nakłada na nie RODO. Przypomnijmy, że RODO zacznie obowiązywać od 25 maja 2018 r. Ponadto rozporządzenie dotyczy wszystkich podmiotów, które przetwarzają dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Rząd ogranicza stosowanie RODO dla MŚP / YAY Foto

Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, ograniczenie stosowania RODO dla małych i średnich przedsiębiorców ma przede wszystkim ułatwić prowadzenie biznesu. Niewielkie firmy nie będą musiały m.in. informować klientów o niektórych prawach związanych z przetwarzaniem danych. Nie oznacza to jednak, że zostaną one całkowicie wyłączone z obowiązków informowania konsumentów o tym, że przetwarzają ich dane.

„W pracach nad wdrożeniem rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), kładziemy  bardzo duży nacisk na pełną transparentność procesu legislacyjnego. W proces tworzenia przepisów silnie zaangażowały się organizacje społeczne, izby gospodarcze i obywatele” – czytamy w oświadczeniu.

RODO - zmiany w ochronie danych osobowych w 2018 roku. Najważniejsze informacje

Już 25 maja 2018 r. wchodzi w życie RODO, czyli unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych. Nowe przepisy dotyczą każdego podmiotu działającego na terenie UE, począwszy od jednoosobowych działalności gospodarczych po duże międzynarodowe korporacje. Czasu na wprowadzenie zmian nie zostało wiele, a brak ich wdrożenia grozi wielomilionowymi karami. Czytaj dalej...

Pomysłem rządu jest wyłączenie przedsiębiorstw zatrudniających mniej niż 250 osób, które nie przetwarzają danych wrażliwych oraz nie udostępniają danych innym podmiotom, ze stosowania art. 13 ust. 2. (art. 13 dotyczy konieczności realizowania rozbudowanego obowiązku informacyjnego). W myśl tego MŚP nie będą musiały informować klientów m.in. o prawie do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Firmy będą natomiast zobowiązane do informowania osób, których dane będą przetwarzane (na etapie ich gromadzenia), o swoich danych, celu i podstawie prawnej przetwarzania danych oraz danych kontaktowych inspektora ochrony danych (o ile takiego posiada).

Ponadto przedsiębiorstwa będą musiały w pełni dostosować się do art. 33 RODO. Oznacza to, że będą zobowiązane do poinformowania o wszelkich naruszeniach prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a tym samym poniesienia za nie odpowiedzialności.  

Podstawą prawną dla wprowadzenia ograniczeń jest art. 23 ust. 1 RODO, który mówi o ważnym interesie gospodarczym oraz finansowy państwa członkowskiego. W myśl tego, w ochronę „interesu gospodarczego” wpisuje się ochrona sektora MŚP, będącego motorem polskiej gospodarki, poprzez minimalizację zbędnych ograniczeń regulacyjnych, nieproporcjonalnych do skali prowadzonej działalności.

Źródło:
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (3)

dodaj komentarz
karbinadel
No, wreszcie ktoś tam zaczął myśleć
bankowiec26
Ok. Tylko istniej teraz grożba, że MŚP zostana dla wielkich korop sposobme na omijanie RODO I dalsze fruwanie danych osobowych jak jak I kiedy chcą.
karbinadel odpowiada bankowiec26
Gdybyś sam kiedyś prowadził małą firmę, to inaczej byś gadał. W ostatnich dwóch latach mamy większy wzrost biurokracji niż przez poprzednie dwadzieścia. Poza tym, inne są przepisy dla firm posiadających po prostu bazę własnych klientów, a inne dla firm zajmujących się profesjonalnie przetwarzaniem danych

Powiązane: Prawo przedsiębiorcy

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki