REKLAMA

PZU SA: wyniki finansowe

2021-11-18 06:58
publikacja
2021-11-18 06:58
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Srodroczne_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_PZU_SA_za_III_kwartal_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy PZU mln zł mln zł mln euro mln euro
II. Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 18 250 17 291 4 004 3 893
III. Składki zarobione netto 17 372 17 317 3 811 3 898
IV. Przychody z tytułu prowizji i opłat 3 460 3 037 759 684
V. Wynik netto na działalności inwestycyjnej 7 073 6 272 1 552 1 412
VI. Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto (11 964) (11 352) (2 625) (2 556)
VII. Zysk brutto 5 242 2 676 1 150 602
VIII. Zysk przypisywany właścicielom jednostki dominującej 2 430 1 191 533 268
IX. Zysk przypisywany właścicielom udziałów niekontrolujących 1 464 367 321 83
X. Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 863 341 351 863 326 940 863 341 351 863 326 940
XI. Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/euro) 2,81 1,38 0,62 0,31
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 814 28 821 1 275 6 488
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (724) (26 126) (159) (5 881)
XIV. Przepływy pieniężne netto z działaności finansowej (2 974) (1 847) (652) (416)
XV. Przepływy pieniężne netto, razem 2 116 848 464 191
Dane bilansowe stan na dzień 30.09.2021 r. oraz dane porównywalne stan na dzień 31.12.2020 r.
XVI. Aktywa 396 433 378 974 85 569 82 121
XVII. Kapitał podstawowy 86 86 19 19
XVIII. Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej 17 440 18 777 3 764 4 069
XIX. Udziały niekontrolujące 24 275 24 626 5 240 5 336
XX. Kapitały, razem 41 715 43 403 9 004 9 405
XXI. Podstawowa i rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 863 342 581 863 349 616 863 342 581 863 349 616
XXII. Wartość księgowa na akcję zwykłą (w zł/euro) 20,20 21,75 4,36 4,71
2. Wybrane jednostkowe dane finansowe PZU (wg PSR)
XXIII. Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 9 604 9 013 2 107 2 029
XXIV. Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych 947 1 044 208 235
XXV. Wynik netto na działalności inwestycyjnej 1 916 948 420 213
XXVI. Wynik netto 2 269 1 430 498 322
XXVII. Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 863 523 000 863 523 000 863 523 000 863 523 000
XXVIII. Podstawowy i rozwodniony wynik na jedną akcję zwykłą (w zł/euro) 2,63 1,66 0,58 0,37
Dane bilansowe stan na dzień 30.09.2021 r. oraz dane porównywalne stan na dzień 31.12.2020 r.
XXIX. Aktywa 47 290 44 665 10 207 9 679
XXX. Kapitał podstawowy 86 86 19 19
XXXI. Kapitały, razem 16 374 17 689 3 534 3 833
XXXII. Podstawowa i rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 863 523 000 863 523 000 863 523 000 863 523 000
XXXIII. Wartość księgowa na akcję zwykłą (w zł/euro) 18,96 20,48 4,09 4,44
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA za III kwartał 2021.pdfŚródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA za III kwartał 2021.pdf Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA za III kwartał 2021 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-18 Beata Kozłowska-Chyła Prezes Zarządu PZU SA Beata Kozłowska-Chyła
2021-11-18 Ernest Bejda Członek Zarządu PZU SA Ernest Bejda
2021-11-18 Małgorzata Kot Członek Zarządu PZU SA Małgorzata Kot
2021-11-18 Krzysztof Kozłowski Członek Zarządu PZU SA Krzysztof Kozłowski
2021-11-18 Tomasz Kulik Członek Zarządu PZU SA Tomasz Kulik
2021-11-18 Maciej Rapkiewicz Członek Zarządu PZU SA Maciej Rapkiewicz
2021-11-18 Małgorzata Sadurska Członek Zarządu PZU SA Małgorzata Sadurska
2021-11-18 Krzysztof Szypuła Członek Zarządu PZU SA Krzysztof Szypuła
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Teraz z kodem PROSTY masz 0% prowizji za udzielenie kredytu gotówkowego (RRSO 12,68%).

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki