Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Srodroczne_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_PZU_SA_za_III_kwartal_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2017
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla zakładów ubezpieczeń
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Ustawy o rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2017-11-15
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PZU SA Ubezpieczenia (ube)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-133 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
al. Jana Pawła II 24
(ulica) (numer)
(22) 582 38 86 (22) 582 25 57
(telefon) (fax)
oi.pzu@pzu.pl www.pzu.pl
(e-mail) (www)
526-025-10-49 010001345
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
I. 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy PZU mln zł mln zł mln EUR mln EUR
II. Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 16 933 14 706 3 978 3 366
III. Składki zarobione netto 15 849 13 784 3 723 3 155
IV. Przychody z tytułu prowizji i opłat 1 512 582 355 133
V. Wynik netto na działalności inwestycyjnej 5 833 2 635 1 370 603
VI. Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto (11 252) (9 771) (2 643) (2 237)
VII. Zysk brutto 3 905 1 958 917 448
VIII. Zysk przypisywany właścicielom jednostki dominującej 2 146 1 309 504 300
IX. Zysk przypisywany właścicielom udziałów niekontrolujących 857 199 201 46
X. Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 863 518 494 863 510 791 863 518 494 863 510 791
XI. Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/euro) 2,49 1,52 0,58 0,35
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 547 702 128 161
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 197 (237) 986 (54)
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 667 (413) 392 (95)
XV. Przepływy pieniężne netto, razem 6 411 52 1 506 12
Dane bilansowe stan na dzień 30.09.2017 r. oraz dane porównywalne stan na dzień 31.12.2016 r.
XVI. Aktywa 300 245 125 296 69 677 28 322
XVII. Kapitał podstawowy 86 86 20 19
XVIII. Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej 13 905 12 998 3 227 2 938
XIX. Udziały niekontrolujące 22 025 4 086 5 111 924
XX. Kapitały, razem 35 930 17 084 8 338 3 862
XXI. Podstawowa i rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 863 498 295 863 504 300 863 498 295 863 504 300
XXII. Wartość księgowa na akcję zwykłą (w zł/euro) 16,10 15,05 3,74 3,40
2. Wybrane jednostkowe dane finansowe (wg PSR)
XXIII. Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 9 241 7 622 2 171 1 745
XXIV. Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych 849 333 199 76
XXV. Wynik netto na działalności inwestycyjnej 1 909 1 135 448 260
XXVI. Zysk netto 2 149 1 000 505 229
XXVII. Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 863 523 000 863 523 000 863 523 000 863 523 000
XXVIII. Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/euro) 2,49 1,16 0,58 0,27
Dane bilansowe stan na dzień 30.09.2017 r. oraz dane porównywalne stan na dzień 31.12.2016 r.
XXIX. Aktywa 42 871 37 408 9 949 8 456
XXX. Kapitał podstawowy 86 86 20 19
XXXI. Kapitały, razem 13 062 12 208 3 031 2 762
XXXII. Podstawowa i rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 863 523 000 863 523 000 863 523 000 863 523 000
XXXIII. Wartość księgowa na akcję zwykłą (w zł/euro) 15,13 14,15 3,51 3,20
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA za III kwartał 2017.pdfŚródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA za III kwartał 2017.pdf Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA za III kwartał 2017 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-11-15 Paweł Surówka Prezes Zarządu Paweł Surówka
2017-11-15 Tomasz Kulik Członek Zarządu Tomasz Kulik
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl