REKLAMA

PURE BIOLOGICS S.A.: Pozytywna decyzja ABM w sprawie dofinansowania na projekty rozwoju leków

2022-11-22 09:15
publikacja
2022-11-22 09:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-22
Skrócona nazwa emitenta
PURE BIOLOGICS S.A.
Temat
Pozytywna decyzja ABM w sprawie dofinansowania na projekty rozwoju leków
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Pure Biologics S.A. ["Spółka", "Emitent"] informuje, że w dniu 21 listopada 2022 r. powziął informację, iż wnioski Spółki o dofinansowanie dwóch projektów rozwoju leków, przedstawione do konkursu Agencji Badań Medycznych [ABM] na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów białkowych [ABM/2022/5], zostały zarekomendowane do dofinansowania.

Projekt pn. “Phase 1 study of first-in-class bispecific ROR1xCD16 molecule in Patients with B-Cell Lymphoid Malignancies/Badanie kliniczne 1 fazy, pierwszej w swojej klasie bispecyficznej cząsteczki ROR1xCD16 u pacjentów z nowotworami limfoidalnymi z komórek B” obejmuje zaawansowane etapy przedkliniczne oraz pierwszą fazę badań klinicznych [we wskazaniach hematologicznych] prowadzonego już przez Emitenta projektu rozwoju leku PB004.

Celem rekomendowanego do dofinansowania projektu PB004 jest dalszy rozwój przedkliniczny kandydata na lek opartego o przeciwciało, działającego w oparciu o strategię immunoterapii w leczeniu nowotworów ekspresjonujących receptor ROR1. PB004, rozwijany już w Spółce, może zaoferować istotne przewagi konkurencyjne nad innymi cząsteczkami celującymi w ROR1, które w ostatnich latach wykazały obiecujące wyniki w badaniach przedklinicznych i klinicznych. Rekomendowany do dofinansowania projekt ma na celu rozwój wiodącego kandydata PB004 w przedklinice i pierwszej fazie badań klinicznych w kierunku poprawy skuteczności leczenia pacjentów cierpiących na hematologiczne nowotwory, tzw. limfoidalne nowotwory z komórek B [B-cell Lymphoid Malignancies], w tym B-CLL i MCL.

Całkowita wartość projektu wynosi 49 999 550,00 zł, a rekomendowana przez ABM kwota dofinansowania 32 439 513,93 zł. Środki w ramach projektu mogą być wydatkowane w latach 2022-2026.

Drugim projektem Spółki rekomendowanym przez ABM do dofinansowania jest projekt pn. “Phase 1 study of the multifunctional QUAD-DM1 in glioblastoma patients”, jest to potencjalny nowy projekt w portfolio Spółki, któremu w przypadku realizacji zostanie nadany numer PB108. Zakres dofinansowania obejmować będzie rozwój przedkliniczny i kliniczny kandydata na lek w fazie I badań klinicznych.

Celem rekomendowanego do dofinansowania projektu PB108 jest rozwój pierwszej w klasie celowanej chemoterapii dla leczenia glejaka wielopostaciowego [GBM], nowotworu mózgu będącego znaczącą niezaspokojoną potrzebą medyczną. Kandydata wiodącego PB108 stanowi cząsteczka cytotoksyczna skoniugowana z białkiem rekombinowanym opartym o przeciwciało, które specyficznie celuje i zabija komórki GBM poprzez rozpoznawanie dwóch rodzin białkowych występujących na powierzchni tych komórek. Badania, które doprowadziły do wyłonienia kandydata wiodącego PB108, zademonstrowały wysoką efektywność testowanych związków w badaniach komórkowych oraz w zwierzęcym modelu spontanicznego glejaka u psów – modelu bardzo zbliżonym do ludzkiej choroby. Rekomendowany do dofinansowania PB108 ma na celu rozwój przedkliniczny i kliniczny kandydata wiodącego w fazie pierwszej badań klinicznych, w kierunku opracowania terapii znacząco poprawiającej przeżycie pacjentów z GBM.

Całkowita wartość projektu wynosi 49 999 998,60 zł, a rekomendowana przez ABM kwota dofinansowania 30 135 350,38 zł. Środki w ramach projektu mogą być wydatkowane w latach 2022-2026. Projekt będzie realizowany w przypadku pozyskania dodatkowych zasobów, w tym finansowych, do jego rozwoju.

Warunkiem uruchomienia dofinansowania jest podpisanie umów dla każdego projektu rekomendowanego przez ABM do dofinansowania. O fakcie zawarcia umów o dofinansowanie Spółka poinformuje w odrębnych raportach bieżących.

Powyższa informacja został uznana za spełniającą kryteria art. 7 ust. 1 MAR, ze względu na jej pozytywny wpływ na długoterminowe perspektywy rozwoju Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-22 Filip Jeleń Prezes Zarządu
2022-11-22 Romuald Harwas Wiceprezes Zarządu
2022-11-22 Petrus Spee Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz BMW X3 już za 1400 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Teraz BMW X3 już za 1400 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki