3,1500 zł
0,00% 0,0000 zł
Protektor S.A. (PRT)

Zawarcie porozumienia akcjonariuszy określonego w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie publicznej.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zawiadomienie_Akcjonariusz.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 68 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-23
Skrócona nazwa emitenta
PROTEKTOR
Temat
Zawarcie porozumienia akcjonariuszy określonego w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie publicznej.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała zawiadomienie z dnia 22 października 2019 r., sporządzone na podstawie art. 87 ust. 3 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 oraz art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623) („Zawiadomienie”).

Przedmiotem Zawiadomienia jest zawarcie w dniu 18 października 2019 r. porozumienia dotyczącego m. in. prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki przez akcjonariuszy:

1. PKO Parasolowy – Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
2. PKO Europa Wschód - Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
3. PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
4. PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.,
5. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny.

Z uwagi na zawarcie przedmiotowego porozumienia, jego strony posiadają łącznie 3.622.112 akcji Spółki, stanowiących w zaokrągleniu 19,04% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie_Akcjonariusz.pdfZawiadomienie_Akcjonariusz.pdf Zawiadomienie od Akcjonariusza

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-23 Tomasz Malicki Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.