REKLAMA

PROTEKTOR: Wybór najkorzystniejszej oferty.

2023-09-21 16:52
publikacja
2023-09-21 16:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-21
Skrócona nazwa emitenta
PROTEKTOR
Temat
Wybór najkorzystniejszej oferty.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie, pod adresem: ul. Vetterów 24A-24B, 20-277 Lublin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000033534 ("Spółka"), kapitał zakładowy 9 572 300,00 zł, NIP 7120102959, realizując obowiązek Emitenta określony w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR) niniejszym informuje, że w dniu 21 września 2023 roku Spółka powzięła informację, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonym przez Izbę Administracji Skarbowej w Zielonej Górze („Zamawiający”) na realizację zamówienia pn.: „Sukcesywne dostawy składników umundurowania funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 września 2018 r., w okresie 24 miesięcy – postępowanie II” dokonano wyboru oferty Spółki jako najkorzystniejszej w części nr 4 zamówienia, tj. w części dotyczącej dostawy obuwia służbowego w ilości 51 084 par.

Wartość złożonej przez Emitenta oferty wyniosła 20.699.640,72 zł brutto, w tym wartość zamówienia podstawowego 10.318.403,70 zł brutto.

Termin realizacji zamówienia wynosi 24 miesiące od dnia zawarcia umowy i będzie dokonywany w częściach, tj. sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

O zawarciu umowy oraz o jej warunkach Emitent poinformuje niezwłocznie po jej podpisaniu.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-21 Tomasz Malicki Prezes Zarządu
2023-09-21 Kamil Gajdziński Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki