REKLAMA
WAŻNE

PROTEKTOR: Rozpoczęcie realizacji zamówienia.

2020-09-08 18:24
publikacja
2020-09-08 18:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-08
Skrócona nazwa emitenta
PROTEKTOR
Temat
Rozpoczęcie realizacji zamówienia.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) realizując obowiązek Emitenta określony w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o rozpoczęciu przez spółkę zależną od Spółki - Abeba Spezialschuh-Ausstatter GmbH, realizacji zamówienia dla Bundeswehry (federalnych sił zbrojnych Niemiec) na dostawę obuwia. Jest to kolejna umowa zawarta w okresie ostatnich 2 miesięcy.

Wartość wszystkich zamówień realizowanych dla Bundeswehry wynosi: 260 267,53 euro netto. Terminy realizacji zamówień nie przekraczają 3 lat.

W przypadku zwłoki w danej dostawie Spółka będzie zobowiązana do zapłaty kary umownej w wysokości 0,15% wartości danej nieterminowej dostawy. Suma kar umownych nie może przekroczyć 5% wartości danego zamówienia.

Warunki umów zawartych przez Abeba Spezialschuh-Ausstatter GmbH nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków w umowach tego rodzaju.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-08 Tomasz Malicki Prezes Zarządu
2020-09-08 Mariusz Drużyński Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki