REKLAMA
Tour de spółki

PRIMA MODA S.A.: wyniki finansowe

2019-11-25 23:22
publikacja
2019-11-25 23:22
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SRODROCZNE_SKROCONE_SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_ZA_3_KW._2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży towarów 17233 21923 3962 5154
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 494 1957 114 460
III. Zysk (strata) brutto 120 1404 28 330
IV. Zysk (strata) netto 54 1482 12 348
V. Aktywa obrotowe 16527 15470 3779 3622
VI. Kapitał własny 11167 11702 2553 2740
VII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 3,49 3,66 0,80 0,86
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1726 86 397 20
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 63 0 15
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1522 -19 -350 -4
XI. Liczba udziałów/akcji w sztukach 3200 3200 3200 3200
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 3 KW. 2019.pdfŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 3 KW. 2019.pdf ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 3 KW. 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-25 Dariusz Plesiak Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki